Detail kmitočtového pásma

Pásmo 28,5 – 29,1 GHz

Poznámky k celému pásmu 5.540
Část PVRS PV-P/11
Služba Pevná
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Aplikace Pevné spoje bod-bod a bod-více bodů
Úsek 28,9485 – 29,2285 GHz
Harmonizace CEPT/ECC/DEC/(05)01, CEPT/ERC/REC T/R 13-02, ITU-R Rec. F.748-4
Oprávnění VO-R/1
Doplňující informace Duplexní úseky 27,9405-28,2205/28,9485-29,2285 GHz pro sítě FWA. Digitální modulace. FDD. Kanálová rozteč 28 MHz nebo 14 MHz. Vysílání základnových stanic v dolní polovině pásma pro případ spojů typu bod-více bodů. Vnitrostátní a mezinárodní koordinaci provádí Úřad.
Služba Družicová pevná (vzestupný směr)
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Poznámky 5.484A, 5.516B, 5.523A, 5.539
Aplikace Pozemské stanice družicové pevné služby
Úsek 28,4445 – 28,9485 GHz
Harmonizace CEPT/ECC/DEC/(13)01, CEPT/ECC/DEC/(05)01
Oprávnění VO-R/1
Doplňující informace Využití v souladu s poznámkami Řádu 5.484A, 5.538 a 5.539 využívají nekoordinované stanice a stanice na tzv. pohyblivých platformách ESOMP - Earth Stations on Mobile platforms). Povinně ATPC. Pásmo 27,5-30 GHz dle poznámky Řádu 5.539 mohou používat modulační spoje pro družicovou rozhlasovou službu.
Budoucnost Předpokládá se rozšíření využívání úseků 27,5–29,1 GHz a 29,5–30 GHz o pozemské stanice negeostacionárních družicových sítí. Stanice mohu být umístěny na pohyblivých platformách a předpokladem je využívání na základě všeobecného oprávnění.
Služba Družicová pevná (sestupný směr) Doplňkové přidělení v souladu s 5.540.
Druh přidělení Podružná
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Úsek 27,501 – 29,999 GHz
Poznámka 5.540
Aplikace Majákové přenosy
Úsek 27,501 – 29,999 GHz
Doplňující informace Majákové přenosy určené k regulaci výkonu na vzestupné cestě v souladu s 5.540.
Služba Družicového průzkumu Země (vzestupný směr)
Druh přidělení Podružná
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Poznámka 5.541
Úsek 28,5 – 30 GHz
Doplňující informace Využití omezeno na přenos dat mezi stanicemi, nikoli pro prvotní sběr informací pomocí aktivních nebo pasivních čidel.