Detail kmitočtového pásma

Pásmo 27,5 – 28,5 GHz

Poznámky k celému pásmu 5.538, 5.540
Část PVRS PV-P/11
Služba Pevná
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Aplikace Pevné spoje
Úsek 28,2205 – 28,4445 GHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC T/R 13-02, ITU-R Rec. F.748-4
Doplňující informace Duplexní úseky 28,2205-28.4445 GHz a 29.2285-29.4525 určeny pro pevné spoje infrastruktury sítí systémů IMT. Počet práv omezen. Digitální modulace. FDD. Kanálová rozteč 28 MHz nebo 14 MHz. Max. výkon do anténního napaječe +35 dBm. Vnitrostátní kmitočtovou koordinaci provádí držitelé přídělu rádiových kmitočtů sami. Mezinárodní koordinaci provádí Úřad.
Aplikace Pevné spoje bod-bod a bod-více bodů
Úsek 27,9405 – 28,2205 GHz
Harmonizace CEPT/ECC/DEC/(05)01, CEPT/ERC/REC T/R 13-02, ITU-R Rec. F.748-4
Oprávnění VO-R/1
Doplňující informace Duplexní úseky 27,9405-28,2205/28,9485-29,2285 GHz pro sítě FWA. Digitální modulace. FDD. Kanálová rozteč 28 MHz nebo 14 MHz. Vysílání základnových stanic v dolní polovině pásma pro případ spojů typu bod-více bodů. Vnitrostátní a mezinárodní koordinaci provádí Úřad.
Aplikace Pevné spoje bod-bod a bod-více bodů
Úsek 27,8285 – 27,9405 GHz
Harmonizace CEPT/ECC/DEC/(05)01, CEPT/ERC/REC T/R 13-02, ITU-R Rec. F.748-4
Oprávnění VO-R/1
Doplňující informace Sítě FWA. TDD. Kanálová rozteč: 28 MHz nebo 14 MHz. Max. výkon do anténního napaječe +35 dBm. Terminály sítí FWA uváděné nově do provozu musí povinně používat ATPC. Vnitrostátní a mezinárodní koordinaci provádí Úřad.
Budoucnost Úřad zváží rozšíření podmínek pro využívání úseku 27,8285-27,9405 MHz stanicemi s kanálovou roztečí 56 MHz.
Služba Družicová pevná (vzestupný směr)
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Poznámky 5.484A, 5.516B, 5.539
Aplikace Pozemské stanice družicové pevné služby
Úsek 27,5 – 27,8285 GHz
Harmonizace CEPT/ECC/DEC/(13)01, CEPT/ECC/DEC/(05)01
Oprávnění VO-R/1
Doplňující informace Využití v souladu s poznámkami Řádu 5.484A, 5.538 a 5.539. Využívají nekoordinované stanice a stanice na tzv. pohyblivých platformách ESOMP - Earth Stations on Mobile platforms). Povinně ATPC. Pásmo 27,5-30 GHz dle poznámky Řádu 5.539 mohou používat modulační spoje pro družicovou rozhlasovou službu.
Budoucnost Předpokládá se rozšíření využívání úseků 27,5–29,1 GHz a 29,5–30 GHz o pozemské stanice negeostacionárních družicových sítí. Stanice mohu být umístěny na pohyblivých platformách a předpokladem je využívání na základě všeobecného oprávnění.
Aplikace Pozemské stanice družicové pevné služby
Úsek 28,4445 – 28,9485 GHz
Harmonizace CEPT/ECC/DEC/(13)01, CEPT/ECC/DEC/(05)01
Oprávnění VO-R/1
Doplňující informace Využití v souladu s poznámkami Řádu 5.484A, 5.538 a 5.539. Využívají nekoordinované stanice a stanice na tzv. pohyblivých platformách ESOMP - Earth Stations on Mobile platforms). Povinně ATPC. Pásmo 27,5-30 GHz dle poznámky Řádu 5.539 mohou používat modulační spoje pro družicovou rozhlasovou službu.
Budoucnost Předpokládá se rozšíření využívání úseků 27,5–29,1 GHz a 29,5–30 GHz o pozemské stanice negeostacionárních družicových sítí. Stanice mohu být umístěny na pohyblivých platformách a předpokladem je využívání na základě všeobecného oprávnění.
Služba Družicová pevná (sestupný směr) Doplňkové přidělení v souladu s 5.538
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Úsek 27,5 – 27,501 GHz
Aplikace Majákové přenosy
Úsek 27,5 – 27,501 GHz
Doplňující informace Majákové přenosy určené k regulaci výkonu na vzestupné cestě v souladu s 5.538.
Služba Družicová pevná (sestupný směr) Doplňkové přidělení v souladu s 5.540
Druh přidělení Podružná
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Úsek 27,501 – 29,999 GHz
Poznámka 5.540
Aplikace Majákové přenosy
Úsek 27,501 – 29,999 GHz
Doplňující informace Majákové přenosy určené k regulaci výkonu na vzestupné cestě v souladu s 5.540.
Služba Družicová pevná (sestupný směr)
Druh přidělení Podružná
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Poznámky 5.538, 5.540
Služba Pohyblivá
Druh přidělení Podružná
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně