Detail kmitočtového pásma

Pásmo 29,1 – 29,5 GHz

Poznámky k celému pásmu 5.540
Část PVRS PV-P/11
Služba Pevná
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Aplikace Pevné spoje bod-bod a bod-více bodů
Úsek 28,9485 – 29,2285 GHz
Harmonizace CEPT/ECC/DEC/(05)01, CEPT/ERC/REC T/R 13-02, ITU-R Rec. F.748-4
Oprávnění VO-R/1
Doplňující informace Duplexní úseky 27,9405-28,2205/28,9485-29,2285 GHz pro sítě FWA. Digitální modulace. FDD. Kanálová rozteč 28 MHz nebo 14 MHz. Vysílání základnových stanic v dolní polovině pásma pro případ spojů typu bod-více bodů. Vnitrostátní a mezinárodní koordinaci provádí Úřad.
Aplikace Pevné spoje
Úsek 29,2285 – 29,4525 GHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC T/R 13-02, ITU-R Rec. F.748-4
Doplňující informace Duplexní úseky 28,2205-28.4445 GHz a 29.2285-29.4525 určeny pro pevné spoje infrastruktury sítí systémů IMT. Počet práv omezen. Digitální modulace. FDD. Kanálová rozteč 28 MHz nebo 14 MHz. Max. výkon do anténního napaječe +35 dBm. Vnitrostátní kmitočtovou koordinaci provádí držitelé přídělu rádiových kmitočtů sami. Mezinárodní koordinaci provádí Úřad.
Služba Družicová pevná (vzestupný směr)
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Poznámky 5.516B, 5.523C, 5.523E, 5.535A, 5.539, 5.541A
Úsek 29,4525 – 29,5 GHz
Harmonizace CEPT/ECC/DEC/(13)01, CEPT/ECC/DEC/(05)01
Doplňující informace Využití v souladu s poznámkami Řádu 5.484A, 5.538 a 5.539. Pásmo využívají nekoordinované stanice a stanice na tzv. pohyblivých platformách ESOMP - Earth Stations on Mobile platforms. Povinně ATPC. Pásmo 27,5-30 GHz dle poznámky Řádu 5.539 mohou používat modulační spoje pro družicovou rozhlasovou službu.
Budoucnost Předpokládá se rozšíření využívání úseků 27,5–29,1 GHz a 29,5–30 GHz o pozemské stanice negeostacionárních družicových sítí. Stanice mohu být umístěny na pohyblivých platformách a předpokladem je využívání na základě všeobecného oprávnění.
Úsek 29,1 – 29,4 GHz
Doplňující informace V souladu s poznámkou Řádu 5.541A musí geostacionární soustavy provozované v pásmu 29,1–29,4 GHz používat adaptivní řízení výkonu nebo jiné metody vyrovnávání úniku.
Aplikace Modulační spoje
Úsek 29,1 – 29,5 GHz
Doplňující informace Využívání pásma 29,1–29,5 GHz družicovou pevnou službou je v souladu s poznámkou Řádu 5.535A omezeno na geostacionární soustavy a na modulační spoje negeostacionárních soustav v družicové pohyblivé službě.
Služba Družicová pevná (sestupný směr) Doplňkové přidělení v souladu s 5.540.
Druh přidělení Podružná
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Úsek 27,501 – 29,999 GHz
Poznámka 5.540
Aplikace Majákové přenosy
Úsek 27,501 – 29,999 GHz
Doplňující informace Majákové přenosy určené k regulaci výkonu na vzestupné cestě v souladu s 5.540.
Služba Družicového průzkumu Země (vzestupný směr)
Druh přidělení Podružná
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Poznámka 5.541
Úsek 28,5 – 30 GHz
Doplňující informace V souladu s poznámkou Řádu 5.541 je v pásmu 28,5–30 GHz služba družicového průzkumu Země omezena na přenos dat mezi stanicemi, nikoli pro prvotní sběr informací pomocí aktivních nebo pasivních čidel.
Budoucnost Změny ve využívání pásma touto radiokomunikační službou nejsou na mezinárodní ani národní úrovni předpokládány.