Detail kmitočtového pásma

Pásmo 87,5 – 108 MHz

Část PVRS PV-P/22
Služba Rozhlasová
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Aplikace Rozhlas FM
Harmonizace Kmitočtový plán Ženeva 1984
Doplňující informace FM rozhlas. Pásmo je možné využívat za podmínek zajišťujících slučitelnost s leteckou radionavigační službou (systémy ILS, VOR, GBAS, VDL), která má přednostní přidělení v přilehlém pásmu 108–117,975 MHz. Úřad vychází z následujících parametrů, které jsou dány doporučením ITU-R BS.412-9.
Budoucnost Ve velmi dlouhodobém výhledu se předpokládá postupný přechod od rozhlasového FM vysílání na digitální vysílání. Technologie, které se mohou uplatnit při digitalizaci pásma 87,5–108 MHz, popisuje zpráva CEPT ECC 141.
Aplikace Radary GPR/WPR (SRD)
Úsek 30 – 230 MHz
Oprávnění VO-R/10 čl. 6
Doplňující informace Ultraširokopásmové radary k zobrazení struktury zdí a zemského povrchu (GPR/WPR). Max. spektrální hustota e.i.r.p. -65 dBm/MHz, max. špičkový vyzářený výkon -44,5 dBm/120 kHz (e.r.p.)
Aplikace Bezdrátový přenos zvuku (SRD)
Úsek 87,5 – 108 MHz
Harmonizace 2010/368/EU, CEPT/ERC/REC 70-03
Oprávnění VO-R/10 čl. 10
Doplňující informace FM vysílače. Vyzářený výkon max. 50 nW e.r.p., kanálová rozteč 200 kHz.