Detail kmitočtového pásma

Pásmo 108 – 117,975 MHz

Poznámky k celému pásmu 5.197A
Část PVRS PV-P/22
Služba Letecká radionavigační
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Rovnoprávně
Civilní užití Rovnoprávně
Aplikace ILS
Úsek 108 – 112 MHz
Doplňující informace ILS-LLZ kurzové majáky pro přístrojové přistávání se systémovou vazbou na úseky 328,6-335,4 MHz (ILS-GP) a 960-1215 MHz (DME).
Budoucnost S rozvojem družicových navigačních systémů lze v pásmech pro leteckou radionavigaci očekávat i integraci dalších navigačních systémů, jako je např. GBAS a pro datové přenosy VDL.
Aplikace VOR
Doplňující informace Všesměrové radiomajáky se systémovou vazbou na úsek 960-1215 MHz (DME).
Budoucnost Po uvedení globálního navigačního systému GALILEO do provozu se předpokládá postupný útlum využívání zařízení VOR. S rozvojem družicových navigačních systémů lze v pásmech pro leteckou radionavigaci očekávat i integraci dalších navigačních systémů, jako je např. GBAS a pro datové přenosy VDL.
Doplňující informace Rovnoprávné sdílení s necivilním využitím
Aplikace Necivilní využití
Doplňující informace Necivilní využití rovnoprávně.
Aplikace Letecké aplikace
Doplňující informace Pásmo může být využíváno v souladu s poznámkou Řádu 5.197A v přednostní kategorii služby systémy v letecké pohyblivé (R) službě, které vysílají informace na podporu činnosti letecké navigace a dohledu nad leteckým provozem podle uznaných mezinárodních leteckých standardů. Takové využívání musí být v souladu s Rezolucí 413 (WRC-12) a nesmí působit škodlivé rušení stanicím, nebo si nárokovat ochranu před stanicemi provozovanými v letecké radionavigační službě v souladu s mezinárodními leteckými standardy.
Budoucnost V období do 31. prosince 2018 bude pokračovat koordinovaný evropský přechod na využívání šířky kanálu 8,33 kHz v letecké hlasové komunikaci. Po tomto datu bude užívána jen šířka kanálu 8,33 kHz.
Aplikace Radary GPR/WPR (SRD)
Úsek 30 – 230 MHz
Oprávnění VO-R/10 čl. 6
Doplňující informace Ultraširokopásmové radary k zobrazení struktury zdí a zemského povrchu (GPR/WPR). Max. spektrální hustota e.i.r.p. -65 dBm/MHz, max. špičkový vyzářený výkon -44,5 dBm/120 kHz (e.r.p.)