Detail kmitočtového pásma

Pásmo 862 – 890 MHz

Část PVRS PV-P/10
Služba Pohyblivá kromě letecké pohyblivé
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Poznámka 5.317A
Aplikace Mobilní sítě
Úsek 862 – 863 MHz
Doplňující informace Ochranný úsek. Nelze využívat.
Budoucnost O případném využívání Úřad rozhodne v souladu s evropskou harmonizací.
Aplikace Mobilní sítě
Úsek 870 – 872 MHz
Doplňující informace Ochranný úsek. Nelze využívat.
Budoucnost O případném využívání Úřad rozhodne v souladu s evropskou harmonizací.
Aplikace Mobilní sítě
Úsek 872 – 875,8 MHz
Harmonizace CEPT/ECC/DEC/(04)06
Oprávnění VO-R/1
Doplňující informace Úsek je určen pro využití širokopásmovou digitální technologií. Počet práv k využívání rádiových kmitočtů je omezen. Pouze technologie se spektrální maskou uvedenou v harmonizačním dokumentu. Terminály. Duplex 45 MHz.
Budoucnost Vzhledem k ukončení využívání úseků 872–875,8/917–920,8 MHz bude o budoucím využití pásma rozhodnuto v souladu s evropskou harmonizací a národními potřebami.
Aplikace Mobilní sítě
Úsek 875,8 – 876 MHz
Doplňující informace Ochranný úsek. Nelze využívat.
Aplikace GSM-R
Úsek 876 – 880,1 MHz
Harmonizace CEPT/ECC/DEC/(02)05, CEPT/ERC T/R 25-09
Oprávnění VO-R/1
Doplňující informace Komunikační systémy železniční dopravy. Provozovatelem jen právnická osoba spravující železnici dle zákona 77/2002 Sb., nyní Správa železniční dopravní cesty. Terminály. Duplex 45 MHz, párový úsek k 921-925 MHz. 876,1-880,1 MHz s kanálovou roztečí 200 kHz. DMO s kanálovou roztečí na kmitočtech 12,5 kHz na 876,0125 MHz, 876,025 MHz, 876,0375 MHz, 876,05 MHz, 876,0625 MHz.
Aplikace Mobilní sítě
Úsek 880,1 – 914,9 MHz
Harmonizace 2009/766/ES, CEPT/ERC/DEC/(97)02
Oprávnění VO-R/1
Doplňující informace Veřejné mobilní sítě. GSM. Tři celoplošné příděly. Omezení počtu práv. Provoz terminálů.
Budoucnost V úsecích 880,1–914,9/925,1–959,9 MHz, využívaných sítěmi GSM, se předpokládá zavádění sítí poskytujících služby elektronických komunikací využívajících technologie vyšších generací.