Detail kmitočtového pásma

Pásmo 890 – 942 MHz

Část PVRS PV-P/10
Služba Pohyblivá kromě letecké pohyblivé
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Poznámka 5.317A
Aplikace Mobilní sítě
Úsek 880,1 – 914,9 MHz
Harmonizace 2009/766/ES, CEPT/ERC/DEC/(97)02, 2011/251/EU, 2009/114/ES
Oprávnění VO-R/1
Doplňující informace Veřejné mobilní sítě. Technologie GSM nebo s ní slučitelné. Tři celoplošné příděly. Omezení počtu práv. 880-890 MHz původně označeno E-GSM. Terminály. Duplex 45 MHz, základní kanálová rozteč 200 kHz.
Budoucnost Předpokládá se zavádění sítí poskytujících služby elektronických komunikací využívajících technologie vyšších generací.
Aplikace Mobilní sítě
Úsek 915 – 921 MHz
Doplňující informace Nevyužíváno.
Budoucnost O případném využívání Úřad rozhodne v souladu s evropskou harmonizací.
Aplikace GSM-R
Úsek 921 – 925 MHz
Harmonizace CEPT/ECC/DEC/(02)05, CEPT/ERC T/R 25-09
Doplňující informace Komunikační systémy železniční dopravy. Provozovatelem jen právnická osoba spravující železniční dopravní cestu dle zákona 77/2002 Sb., nyní Správa železniční dopravní cesty. Základnové stanice s max e.r.p. 350 W. Duplex 45 MHz, párový úsek k 876-880 MHz. 921,1-925,1 MHz s kanálovou roztečí 200 kHz.
Aplikace Mobilní sítě
Úsek 925,1 – 959,9 MHz
Harmonizace 2009/766/ES, CEPT/ERC/DEC/(97)02, 2011/251/EU, 2009/114/ES
Doplňující informace Veřejné mobilní sítě. Technologie GSM nebo s ní slučitelné. Tři celoplošné příděly. Omezení počtu práv. 925-935 MHz původně označeno E-GSM. Základnové stanice. Duplex 45 MHz, základní kanálová rozteč 200 kHz. Pro GSM max e.r.p. 350 W.