VÝSLEDKY FILTROVÁNÍ

FILTROVÁNÍ

Dle služby

Dle aplikace

Dle kmitočtu

Pásmo Aplikace
26,5 – 27 GHz SRD pro telematiku Radarové hladinoměry (SRD) Necivilní využití MFCN - sítě elektronických komunikací
27 – 27,5 GHz Necivilní využití MFCN - sítě elektronických komunikací Pevné spoje bod-bod a bod-více bodů
27,5 – 28,5 GHz Pevné spoje bod-bod a bod-více bodů Pevné spoje Majákové přenosy Pozemské stanice družicové pevné služby