VÝSLEDKY FILTROVÁNÍ

FILTROVÁNÍ

Dle služby

Dle aplikace

Dle kmitočtu

Pásmo Aplikace
26,5 – 27 GHz SRD pro telematiku SRD Radarové hladinoměry TLPR Necivilní využití MFCN - sítě elektronických komunikací
27 – 27,5 GHz Necivilní využití MFCN - sítě elektronických komunikací
27,5 – 28,5 GHz Pevné spoje bod-bod Majákové přenosy Pozemské stanice družicové pevné služby