Detail kmitočtového pásma

Pásmo 890 – 942 MHz

Část PVRS PV-P/10
Služba Pohyblivá kromě letecké pohyblivé
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Poznámka 5.317A
Aplikace Mobilní sítě
Úsek 880 – 915 MHz
Harmonizace 2009/766/ES, 2011/251/EU, 2009/114/ES, 2018/637/EU
Oprávnění VO-R/1
Doplňující informace Veřejné mobilní sítě. Technologie GSM nebo s ní slučitelné. Tři celoplošné příděly. Omezení počtu práv. Terminály. Duplex 45 MHz, základní kanálová rozteč 200 kHz.
Aplikace Mobilní sítě
Úsek 880 – 915 MHz
Oprávnění VO-R/24
Doplňující informace Stanice určené k dokrytí vnitřků vagonů vlaků. Detailní podmínky viz VO.
Aplikace Mobilní sítě
Úsek 915 – 921 MHz
Doplňující informace Nevyužíváno.
Budoucnost O případném využívání Úřad rozhodne v souladu s evropskou harmonizací. V úseku 919,4-921 MHz jsou studovány možnosti zavedení budoucího železničního komunikačního systému.
Aplikace GSM-R
Úsek 921 – 925 MHz
Harmonizace CEPT/ECC/DEC/(02)05, CEPT/ERC T/R 25-09
Doplňující informace Komunikační systémy železniční dopravy. Provozovatelem jen právnická osoba spravující železniční dopravní cestu dle zákona 77/2002 Sb., nyní Správa železniční dopravní cesty. Základnové stanice s max e.r.p. 350 W. 921,1-924,9 MHz s kanálovou roztečí 200 kHz. Duplex 45 MHz, párový úsek k 876,1-879,9 MHz. 924,9-925 MHz je ochranný úsek.
Aplikace Mobilní sítě
Úsek 925 – 960 MHz
Harmonizace 2009/766/ES, 2011/251/EU, 2009/114/ES, 2018/637/EU
Doplňující informace Veřejné mobilní sítě. Technologie GSM nebo s ní slučitelné. Tři celoplošné příděly. Omezení počtu práv. 925-935 MHz původně označeno E-GSM. Základnové stanice. Duplex 45 MHz, základní kanálová rozteč 200 kHz. Pro GSM max e.r.p. 350 W.
Aplikace Mobilní sítě
Úsek 925 – 960 MHz
Oprávnění VO-R/24
Doplňující informace Stanice určené k dokrytí vnitřků vagonů vlaků. Detailní podmínky viz VO.
Služba Radiolokační
Druh přidělení Podružná
Necivilní užití Přednostně
Civilní užití Nevyužívá
Doplňující informace Necivilní využití.
Budoucnost Budoucí využití pásma 494–942 MHz radiolokační službou se nepředpokládá.
Aplikace Necivilní využití
Doplňující informace Necivilní využití podružně.
Aplikace Nespecifikované SRD
Úsek 915 – 921 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, 2019/1345
Oprávnění VO-R/10 čl. 3
Doplňující informace Max. e.r.p. 25 mW. Detailní podmínky využití viz VO.
Aplikace Nespecifikované SRD
Úsek 915,2 – 920,8 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, 2019/1345
Oprávnění VO-R/10 čl. 3
Doplňující informace Max. e.r.p. 25 mW. Detailní podmínky využití viz VO.
Aplikace SRD v datových sítích
Úsek 915,8 – 919,4 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, 2019/1345, (EU) 2018/1538
Oprávnění VO-R/10
Doplňující informace E.r.p. 25 mW. Detailní podmínky využití viz VO.
Aplikace RFID (SRD)
Úsek 916,3 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, 2019/1345, (EU) 2018/1538
Oprávnění VO-R/10 čl. 11
Doplňující informace E.r.p. 4 W. Detailní podmínky využití viz VO.
Aplikace SRD monitorování a sběr dat
Úsek 917,3 – 917,7 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, 2019/1345, (EU) 2018/1538
Oprávnění VO-R/10
Doplňující informace E.r.p. 500 mW. Detailní podmínky využití viz VO.
Aplikace RFID (SRD)
Úsek 917,5 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, 2019/1345, (EU) 2018/1538
Oprávnění VO-R/10 čl. 11
Doplňující informace E.r.p. 4 W. Detailní podmínky využití viz VO.
Aplikace SRD monitorování a sběr dat
Úsek 918,5 – 918,9 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, 2019/1345, (EU) 2018/1538
Oprávnění VO-R/10
Doplňující informace E.r.p. 500 mW. Detailní podmínky využití viz VO.
Aplikace RFID (SRD)
Úsek 918,7 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, 2019/1345, (EU) 2018/1538
Oprávnění VO-R/10 čl. 11
Doplňující informace E.r.p. 4 W. Detailní podmínky využití viz VO.
Aplikace Radary GPR/WPR (SRD)
Úsek 230 – 1 000 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, CEPT/ECC/DEC(06)08, 2019/1345
Oprávnění VO-R/10 čl. 6
Doplňující informace Ultraširokopásmové radary k zobrazení struktury zdí a zemského povrchu (GPR/WPR). Max. spektrální hustota e.i.r.p. -60 dBm/MHz, max. špičkový vyzářený výkon -37,5 dBm/120 kHz (e.r.p.)