Detail kmitočtového pásma

Pásmo 7 075 – 7 145 MHz

Poznámky k celému pásmu 5.458
Část PVRS PV-P/19
Služba Pevná
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Úsek 7 075 – 7 145 MHz
Aplikace Pevné spoje bod-bod
Úsek 6 425 – 7 125 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 14-02, ITU-R Rec. F.384
Doplňující informace Pásmo 6425–7125 MHz lze využívat pevnými spoji bod-bod a provozovaná zařízení musí splňovat následující podmínku: kanálová rozteč je 40 MHz, přičemž střední kmitočty fn a fn’ [MHz] jednotlivých provozních kanálů jsou vzhledem k referenčnímu kmitočtu f0 = 6770 MHz dány vztahy fn = f0 – 350 + 40n v dolní polovině pásma a fn’ = f0 - 10 + 40n v horní polovině pásma, kde n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nebo 8..
Aplikace Pevné spoje bod-bod
Úsek 7 125 – 7 425 MHz
Harmonizace ITU-R Rec. F.385
Doplňující informace Pásmo 7125–7425 MHz lze využívat pevnými spoji bod-bod a platí následující podmínky: a) kanálová rozteč je 14 MHz, přičemž střední kmitočty fn a fn’ [MHz] jednotlivých provozních kanálů jsou vzhledem k referenčnímu kmitočtu f0 = 7275 MHz dány vztahy fn = f0 – 147 + 14n v dolní polovině pásma a fn’ = f0 + 14 + 14n v horní polovině pásma, kde n = 1, 2, 3 až 8. Uspořádání je odvozeno od doporučení ITU-R F.385-7. b) pro rádiové kanály č. 1 až 6 vydává Úřad individuální oprávnění s platností do 31. prosince 2007. Rádiové kanály č. 7 a 8 lze využívat bez omezení.
Budoucnost V rámci evropské harmonizace dochází v současnosti k vyčleňování pásem 7250–7300 MHz a 7975–8025 MHz pro necivilní využití v družicových službách. Záměrem je tato pásma rozšířit na šířku až 2 × 125 MHz (7250–7375 / 7900–8025 MHz). Vzhledem k intenzivnímu využívání těchto pásem v České republice pevnou službou bude proces probíhat dlouhodobě a prvním krokem je časové omezení platnosti vydávaných oprávnění.