Detail kmitočtového pásma

Pásmo 6 700 – 7 075 MHz

Poznámky k celému pásmu 5.458, 5.458A, 5.458B
Část PVRS PV-P/19
Služba Pevná
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Úsek 6 700 – 7 075 MHz
Aplikace Pevné spoje bod-bod
Úsek 6 425 – 7 125 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 14-02, ITU-R Rec. F.384
Doplňující informace FDD, duplexní odstup 340 MHz. Šířka kanálu a kanálová rozteč je 40 MHz, přičemž střední kmitočty fn a fn’ [MHz] jednotlivých provozních kanálů jsou vzhledem k referenčnímu kmitočtu f0 = 6770 MHz dány vztahy fn = f0 – 350 + 40n v dolní polovině pásma a fn’ = f0 - 10 + 40n v horní polovině pásma, kde n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nebo 8, nebo je šířka kanálu 80 MHz, přičemž střední kmitočty fn a fn’ [MHz] jednotlivých provozních kanálů jsou vzhledem k referenčnímu kmitočtu f0 = 6770 MHz a vzhledem ke kanálové rozteči 40 MHz dány vztahy fn = f0 – 330 + 40n v dolní polovině pásma a fn’ = f0 + 10 + 40n v horní polovině pásma, kde n = 1, 2, 3, 4, 5 nebo 6.