Detail kmitočtového pásma

Pásmo 5 650 – 5 725 MHz

Část PVRS PV-P/24
Služba Pohyblivá kromě letecké pohyblivé
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Poznámky 5.446A, 5.450A
Aplikace Širokopásmový přenos dat
Úsek 5 470 – 5 725 MHz
Harmonizace 2007/90/ES, CEPT/ECC/DEC/(04)08, CEPT/ERC/REC 70-03, 2019/1345, 2006/771/ES, 2005/513/EC
Oprávnění VO-R/12
Doplňující informace Využívání musí v souladu s 5.446A splnit podmínky stanovené rezolucí 229 Řádu. Stanice nesmí v souladu s 5.450A požadovat ochranu před službami rádiového určování. Služby rádiového určování nesmějí požadovat, aby pohyblivá služba dodržovala přísnější kritéria ochrany založená na systémových charakteristikách a na kritériích rušení než ta, která jsou uvedena v doporučení ITU M.1638. Vyzářený výkon 1 W střední e.i.r.p., maximální spektrální hustota e.i.r.p. 50 mW/MHz (střední spektrální hustota v libovolném úseku širokém 1 MHz). Detaily viz VO-R.