Detail kmitočtového pásma

Pásmo 5 250 – 5 255 MHz

Poznámky k celému pásmu 5.448A
Část PVRS PV-P/24
Služba Pohyblivá kromě letecké pohyblivé
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Poznámky 5.446A, 5.447F
Aplikace Širokopásmový přenos dat (jen uvnitř budov)
Harmonizace 2007/90/ES, CEPT/ECC/DEC/(04)08, CEPT/ERC/REC 70-03, 2019/1345, 2006/771/ES, 2005/513/EC
Oprávnění VO-R/12
Doplňující informace V souladu s 5.446A musí splnit podmínky stanovené rezolucí 229 Řádu. Stanice nesmí v souladu s 5.447F požadovat ochranu před radiolokační službou, službou družicového průzkumu Země (aktivní) a ani před službou kosmického výzkumu (aktivní). Tyto služby nesmějí požadovat po pohyblivé službě přísnější kritéria ochrany založená na systémových charakteristikách a na kritériích rušení než ta, která jsou uvedena v doporučeních ITU M.1638 a RS.1632. Vyzářený výkon 200 mW střední e.i.r.p., maximální spektrální hustota e.i.r.p. 10 mW/MHz (střední spektrální hustota v libovolném úseku širokém 1 MHz), pouze pro použití uvnitř budovy nebo na místech podobných, například ve vlaku nebo v letadle, kde stínění poskytne potřebný útlum. Detaily viz VO-R.