Detail kmitočtového pásma

Pásmo 470 – 694 MHz

Poznámky k celému pásmu 5.149, 5.291A, 5.311A, 5.296
Část PVRS PV-P/10
Služba Rozhlasová
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Aplikace DVB-T2
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace 470-582 MHz - IV. TV pásmo, kanály 21-34. Od 582 MHz - V. TV pásmo, kanály 35-48. Digitální zemské televizní a rozhlasové vysílání v souladu s Dohodou Ženeva 2006.
Budoucnost V geografických oblastech, kde se budou vyskytovat úseky spektra nevyužívané systémy v rozhlasové službě, se v budoucnu předpokládá jejich využití inteligentními komunikačními systémy. Zavádění takových systémů pro komerční využití bude možné po přijetí evropských harmonizovaných podmínek. Je očekáván další rozvoj technologií s vyšší spektrální účinností přispívajících k úspoře rádiového spektra.
Aplikace DVB-T2
Úsek 470 – 478 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace IV. TV pásmo, kanál 21. Skupinová přidělení PAR-05, UST-05 a regionální síť Reg 6.
Aplikace DVB-T2
Úsek 478 – 486 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace IV. TV pásmo, kanál 22. Skupinová přidělení JCE-06, ZLI-01.
Aplikace DVB-T2
Úsek 486 – 494 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace IV. TV pásmo, kanál 23. Skupinová přidělení STC-05N, STC-05S, PHA
Aplikace DVB-T2
Úsek 494 – 502 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace IV. TV pásmo, kanál 24. Skupinová přidělení PAR-04, PLZ-04, KVA.
Aplikace DVB-T2
Úsek 502 – 510 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace IV. TV pásmo, kanál 25. Skupinová přidělení JCE-04, ZLI-03
Aplikace DVB-T2
Úsek 510 – 518 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace IV. TV pásmo, kanál 26. Skupinová přidělení JMO-03, KVA-04, LIB-04, PAR, PHA, STC-N, STC-S, PLZ, KHR, VYS, OLO, MOS, ZLI.
Aplikace DVB-T2
Úsek 518 – 526 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace IV. TV pásmo, kanál 27. Skupinové přidělení JCE a regionální síť Reg 17.
Aplikace DVB-T2
Úsek 526 – 534 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace IV. TV pásmo, kanál 28. Skupinová přidělení LIB-06, MOS-02, VYS-01, KHR, PAR, OLO.
Aplikace DVB-T2
Úsek 534 – 542 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace IV. TV pásmo, kanál 29. Skupinové přidělení JMO-01, VYS.
Aplikace DVB-T2
Úsek 542 – 550 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace IV. TV pásmo, kanál 30. Skupinové přidělení JCE a regionální síť Reg 1.
Aplikace DVB-T2
Úsek 550 – 558 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace IV. TV pásmo, kanál 31. Skupinová přidělení LIB-01, PLZ-01, OLO-05, KVA, UST, KHR, MOS.
Aplikace DVB-T2
Úsek 558 – 566 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace IV. TV pásmo, kanál 32. Skupinová přidělení JCE-03, PHA, STC-N, STC-S, Sušice, VYS and regionální síť Reg 15.
Aplikace DVB-T2
Úsek 556 – 574 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace IV. TV pásmo, kanál 33. Skupinová přidělení UST-01, ZLI-05, JMO.
Aplikace DVB-T2
Úsek 574 – 582 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace IV. TV pásmo, kanál 34. Skupinová přidělení PAR-02, PLZ-03
Aplikace DVB-T2
Úsek 582 – 590 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace V. TV pásmo, kanál 35. Skupinové přidělení VYS-04 a regionální síť Reg 5.
Aplikace DVB-T2
Úsek 590 – 598 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace V. TV pásmo, kanál 36. Skupinová přidělení OLO-01
Aplikace DVB-T2
Úsek 598 – 606 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace V. TV pásmo, kanál 37. Skupinová přidělení MOS-01
Aplikace DVB-T2
Úsek 606 – 614 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace V. TV pásmo, kanál 38. Skupinová přidělení KVA-01, UST.
Aplikace DVB-T2
Úsek 614 – 622 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace V. TV pásmo, kanál 39. Skupinové přidělení JCE-01.
Aplikace DVB-T2
Úsek 622 – 630 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace V. TV pásmo, kanál 40. Skupinová přidělení JMO-04, PHA, STC-N, STC-S.
Aplikace DVB-T2
Úsek 630 – 638 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace V. TV pásmo, kanál 41. Skupinová přidělení UST, KHR, LIB.
Aplikace DVB-T2
Úsek 638 – 646 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace V. TV pásmo, kanál 42. Skupinová přidělení PHA-02, VYS-02, ZLI-02, Sušice.
Aplikace DVB-T2
Úsek 646 – 654 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace V. TV pásmo, kanál 43. Skupinové přidělení LIB-02, JMO, PLZ bez Sušice.
Aplikace DVB-T2
Úsek 654 – 662 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace V. TV pásmo, kanál 44. Skupinová přidělení OLO-03, STC-04N, STC-04S
Aplikace DVB-T2
Úsek 662 – 670 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace V. TV pásmo, kanál 45. Skupinová přidělení KHR-04, KVA-06, MOS-04.
Aplikace DVB-T2
Úsek 670 – 678 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace V. TV pásmo, kanál 46. Skupinové přidělení JMO-02 a regionální sítě Reg 4 a Reg 16.
Aplikace DVB-T2
Úsek 678 – 686 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace V. TV pásmo, kanál 47. Regionální sítě Reg 12, Reg 14 a Reg 18.
Aplikace DVB-T2
Úsek 686 – 694 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace V. TV pásmo, kanál 48. Skupinová přidělení MOS-03, PLZ-02, PHA, STC-N, STC-S, KVA, UST, LIB, KHR, PAR, OLO, ZLI.