Detail kmitočtového pásma

Pásmo 33 – 33,4 GHz

Poznámky k celému pásmu 5.547
Část PVRS PV-P/11
Služba Pevná
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Poznámka 5.547A
Aplikace Pevné spoje bod-bod
Úsek 31,8 – 33,4 GHz
Harmonizace ITU-R Rec. F.1571, CEPT/ERC/REC/(01)02
Doplňující informace Pro toto duplexní pásmo platí podmínky: 1) využití v souladu s poznámkami Řádu 5.547 a 5.547A, 2) kanálová rozteč: 56 MHz, 28 MHz, 14 MHz, 3) v pásmu 31,8-33,4 GHz může docházet k rušení mezi stanicemi pevné služby a letadlovými stanicemi radionavigační služby. Úřad příhlíží dle poznámky Ŕádu 5.547A k provozním potřebám radionavigační služby a může stanovit další provozní podmínky, které sníží riziko vzájemného rušení.
Budoucnost Na základě harmonizačních dokumentů, studií sdílení a provozních zkušeností s využíváním pásem aplikacemi v pevné službě může Úřad upřesnit technické podmínky využívání spektra zejména v pásmu 31,8–33,4 GHz.