Detail kmitočtového pásma

Pásmo 2 300 – 2 450 MHz

Poznámky k celému pásmu 5.150
Část PVRS PV-P/14
Služba Pevná
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Podružně
Civilní užití Přednostně
Aplikace SAP/SAB
Úsek 2 300 – 2 412 MHz
Doplňující informace Krátkodobé aplikace SAP/SAB, reportážní spoje. Sdílení s podružným necivilním využitím.
Služba Pohyblivá
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Podružně
Civilní užití Přednostně
Poznámka 5.384A
Aplikace Širokopásmový přenos dat
Úsek 2 400 – 2 483,5 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, 2019/1345, 2006/771/ES
Oprávnění VO-R/12
Doplňující informace Vyzářený výkon 100 mW e.i.r.p., maximální spektrální hustota e.i.r.p. 10 mW/1 MHz pro systémy s technikou DSSS nebo OFDM, 100 mW/100 kHz pro systémy s technikou FHSS. Detaily viz VO-R.
Aplikace Letecká telemetrie
Úsek 2 300 – 2 328 MHz
Doplňující informace Sdílení s podružným necivilním využitím. 1 kanál šířky 28 MHz.
Služba Amatérská
Druh přidělení Podružná
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Aplikace Amatérské vysílání
Doplňující informace Využívání kmitočtů stanicemi amatérské služby se řídí vyhláškou.
Služba Družicová amatérská
Druh přidělení Podružná
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Poznámka 5.282
Aplikace Družicové amatérské vysílání
Úsek 2 400 – 2 450 MHz
Doplňující informace V souladu s 5.282 lze úsek 2400-2450 MHz využívat s podmínkou, že nebude působeno škodlivé rušení ostatním službám. Využívání kmitočtů stanicemi družicové amatérské služby se řídí vyhláškou.
Aplikace Necivilní využití
Doplňující informace Necivilní využití podružně.
Aplikace ISM
Úsek 2 400 – 2 500 MHz
Doplňující informace 5.150. Např. 2450 MHz mikrovlnné trouby.
Aplikace Nespecifikované SRD
Úsek 2 400 – 2 483,5 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, 2019/1345
Oprávnění VO-R/10 čl. 3
Doplňující informace Max. e.i.r.p. 25 mW.
Aplikace RFID (SRD)
Úsek 2 446 – 2 454 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, 2019/1345
Oprávnění VO-R/10 čl. 11
Doplňující informace Vyzářený výkon max. 500 mW e.i.r.p.
Aplikace RFID (SRD)
Úsek 2 446 – 2 454 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, 2019/1345
Oprávnění VO-R/10 čl. 11
Doplňující informace Vyzářený výkon 4 W e.i.r.p., klíčovací poměr max. 15% v každé 200 ms periodě. Použití pouze uvnitř budov. FHSS povinně. Další podmínky v odst. 5 čl. 10 VO-R/10.
Aplikace SRD pro telematiku
Úsek 2 447 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, 2019/1345
Oprávnění VO-R/10 čl. 4
Doplňující informace Vyzářený výkon max. 500 mW e.i.r.p. Železniční zařízení systému AVI. Vysílání pouze v přítomnosti vlaku.
Aplikace SRD pro telematiku
Úsek 2 448,5 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, 2019/1345
Oprávnění VO-R/10 čl. 4
Doplňující informace Vyzářený výkon max. 500 mW e.i.r.p. Železniční zařízení systému AVI. Vysílání pouze v přítomnosti vlaku.
Aplikace Radary GPR/WPR (SRD)
Úsek 1 600 – 3 400 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, CEPT/ECC/DEC(06)08, 2019/1345
Oprávnění VO-R/10 čl. 6
Doplňující informace Max. spektrální hustota e.i.r.p. -51,3 dBm/MHz, max. špičkový vyzářený výkon -30 dBm/MHz e.i.r.p.