Detail kmitočtového pásma

Pásmo 10,6 – 10,68 GHz

Poznámky k celému pásmu 5.149, 5.482, 5.482A
Část PVRS PV-P/13
Služba Pevná
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Aplikace Pevné spoje bod-bod
Úsek 10,644 – 10,68 GHz
Doplňující informace Simplexní pevné spoje bod-bod. Omezení v souladu s poznámkou 5.482 Řádu.
Aplikace SAP/SAB
Úsek 10,588 – 10,644 GHz
Doplňující informace Úsek lze využívat pro spoje SAP/SAB v rámci ENG/OB. Konkrétní podmínky provozu stanoví část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/13.