VÝSLEDKY FILTROVÁNÍ

FILTROVÁNÍ

Dle služby

Dle aplikace

Dle kmitočtu

Pásmo Aplikace
72 – 84 kHz SRD s indukční smyčkou Řídící signál pro přesný čas Lékařské implantáty (SRD)