Detail kmitočtového pásma

Pásmo 942 – 960 MHz

Část PVRS PV-P/10
Služba Pohyblivá kromě letecké pohyblivé
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Poznámka 5.317A
Aplikace Mobilní sítě
Úsek 925,1 – 959,9 MHz
Harmonizace 2009/766/ES, CEPT/ERC/DEC/(97)02
Doplňující informace Veřejné mobilní sítě. GSM, Tři celoplošné příděly. Omezení počtu práv.
Budoucnost V úsecích 880,1–914,9/925,1–959,9 MHz, využívaných sítěmi GSM, se předpokládá zavádění sítí poskytujících služby elektronických komunikací využívajících technologie vyšších generací.
Doplňující informace Stanice určené k dokrytí vnitřků vagonů vlaků. Detailní podmínky viz VO.