Detail kmitočtového pásma

Pásmo 942 – 960 MHz

Část PVRS PV-P/10
Služba Pohyblivá kromě letecké pohyblivé
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Poznámka 5.317A
Aplikace Mobilní sítě
Úsek 925,1 – 959,9 MHz
Harmonizace 2009/766/ES, CEPT/ERC/DEC/(97)02
Doplňující informace Systémy poskytující služby elektronických komunikací. Technologie GSM nebo s ní slučitelné. Tři celoplošné příděly. Základnové stanice. Duplex 45 MHz, základní kanálová rozteč 200 kHz. Pro GSM max e.r.p. 350 W.