Detail kmitočtového pásma

Pásmo 942 – 960 MHz

Část PVRS PV-P/10
Služba Pohyblivá kromě letecké pohyblivé
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Poznámka 5.317A
Aplikace Mobilní sítě
Úsek 925,1 – 959,9 MHz
Harmonizace 2009/766/ES, CEPT/ERC/DEC/(97)02
Doplňující informace Systémy poskytující služby elektronických komunikací. Technologie GSM nebo s ní slučitelné. Tři celoplošné příděly. Základnové stanice. Duplex 45 MHz, základní kanálová rozteč 200 kHz. Pro GSM max e.r.p. 350 W.
Aplikace Radary GPR/WPR (SRD)
Úsek 230 – 1 000 MHz
Oprávnění VO-R/10 čl. 6
Doplňující informace Ultraširokopásmové radary k zobrazení struktury zdí a zemského povrchu (GPR/WPR). Max. spektrální hustota e.i.r.p. -60 dBm/MHz, max. špičkový vyzářený výkon -37,5 dBm/120 kHz (e.r.p.)