Detail kmitočtového pásma

Pásmo 9 300 – 9 500 MHz

Poznámky k celému pásmu 5.427, 5.474, 5.475, 5.475A, 5.475B, 5.476A
Část PVRS PV-P/19
Služba Radionavigační
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Rovnoprávně
Civilní užití Rovnoprávně
Úsek 9 300 – 9 500 MHz
Aplikace Letecká radionavigace
Úsek 9 300 – 9 500 MHz
Doplňující informace V souladu s 5.475 jen letadlové meteorologické radary a pozemní radary. V úseku 9300–9320 MHz lze navíc provozovat pozemní radiolokační majáky s podmínkou, že nebude působeno škodlivé rušení námořní radionavigační službě.
Služba Družicového průzkumu Země (aktivní)
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Aplikace Aktivní čidla (na družicích)
Doplňující informace Aktivní čidla na vesmírných plavidlech nesmí v souladu s 5.476A působit škodlivé rušení stanicím v radiolokační službě a v radionavigační službě a nesmí před nimi požadovat ochranu. Platí 5.475A.
Služba Kosmického výzkumu (aktivní)
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Doplňující informace Aktivní čidla na vesmírných plavidlech nesmí v souladu s 5.476A působit škodlivé rušení stanicím v radiolokační službě a v radionavigační službě a nesmí před nimi požadovat ochranu. Platí 5.475A.
Služba Radiolokační
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Přednostně
Civilní užití Nevyužívá
Aplikace SAR (navigace)
Úsek 9 200 – 9 500 MHz
Doplňující informace Radarové odpovídače pro účely pátrání a záchrany SART na základě 5.474, podle doporučení ITU-R M.628-5, viz čl. 31 Řádu. V souladu s 5.427 nesmí odezva radarových odpovídačů být schopna záměny s odezvou radarových majáků Racon a nesmí působit rušení lodním nebo leteckým radarům v radionavigační službě.
Aplikace Meteo radary
Doplňující informace Pozemní radiolokátory pro meteorologické účely mají přednost před ostatními radiolokačními zařízeními.
Aplikace Necivilní využití
Doplňující informace Necivilní využití rovnoprávně.
Aplikace Radary GPR/WPR (SRD)
Úsek 6 000 – 12 400 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, CEPT/ECC/DEC(06)08
Oprávnění VO-R/10 čl. 6
Doplňující informace Ultraširokopásmové radary k zobrazení struktury zdí a zemského povrchu (GPR/WPR). Max. spektrální hustota e.i.r.p. -65 dBm/MHz, max. špičkový vyzářený výkon -30 dBm/MHz (e.i.r.p.).
Aplikace Radarové hladinoměry (SRD)
Úsek 8 500 – 10 600 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03
Oprávnění VO-R/10 čl. 6
Doplňující informace Vyzářený výkon max. +30 dBm e.i.r.p. (platí uvnitř uzavřené nádrže). Musí být použity techniky přístupu ke spektru a zmírnění rušení s účinkem dle norem. Pásmo lze využívat pouze v kovových nebo železobetonových nádržích nebo v podobných konstrukcích vyrobených z materiálu se srovnatelným útlumem.
Aplikace SRD pro rádiové určování
Úsek 9 200 – 9 975 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03
Oprávnění VO-R/10 čl. 6
Doplňující informace Vyzářený výkon max. 25 mW e.i.r.p.