Detail kmitočtového pásma

Pásmo 890 – 942 MHz

Část PVRS PV-P/10
Služba Pohyblivá kromě letecké pohyblivé
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Poznámka 5.317A
Aplikace Mobilní sítě
Úsek 880,1 – 914,9 MHz
Harmonizace 2009/766/ES, 2011/251/EU, 2009/114/ES, 2018/637/EU
Oprávnění VO-R/1
Doplňující informace Veřejné mobilní sítě. Technologie GSM nebo s ní slučitelné. Tři celoplošné příděly. Omezení počtu práv. 880-890 MHz původně označeno E-GSM. Terminály. Duplex 45 MHz, základní kanálová rozteč 200 kHz.
Budoucnost Předpokládá se zavádění sítí poskytujících služby elektronických komunikací využívajících technologie vyšších generací.
Aplikace Mobilní sítě
Úsek 915 – 917 MHz
Doplňující informace Ochranný úsek. Nelze využívat.
Aplikace GSM-R
Úsek 921 – 925 MHz
Harmonizace CEPT/ECC/DEC/(02)05, CEPT/ERC T/R 25-09
Doplňující informace Komunikační systémy železniční dopravy. Provozovatelem jen právnická osoba spravující železniční dopravní cestu dle zákona 77/2002 Sb., nyní Správa železniční dopravní cesty. Základnové stanice s max e.r.p. 350 W. Duplex 45 MHz, párový úsek k 876-880 MHz. 921,1-925,1 MHz s kanálovou roztečí 200 kHz.
Aplikace Mobilní sítě
Úsek 925,1 – 959,9 MHz
Harmonizace 2009/766/ES, 2011/251/EU, 2009/114/ES, 2018/637/EU
Doplňující informace Veřejné mobilní sítě. Technologie GSM nebo s ní slučitelné. Tři celoplošné příděly. Omezení počtu práv. 925-935 MHz původně označeno E-GSM. Základnové stanice. Duplex 45 MHz, základní kanálová rozteč 200 kHz. Pro GSM max e.r.p. 350 W.
Budoucnost Předpokládá se zavádění sítí poskytujících služby elektronických komunikací využívajících technologie vyšších generací.
Doplňující informace Stanice určené k dokrytí vnitřků vagonů vlaků. Detailní podmínky viz VO.
Doplňující informace Stanice určené k dokrytí vnitřků vagonů vlaků. Detailní podmínky viz VO.