Detail kmitočtového pásma

Pásmo 87,5 – 108 MHz

Část PVRS PV-P/22
Služba Rozhlasová
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Aplikace Rozhlas FM
Harmonizace Kmitočtový plán Ženeva 1984
Doplňující informace FM rozhlas. Pásmo je možné využívat za podmínek zajišťujících slučitelnost s leteckou radionavigační službou (systémy ILS, VOR, GBAS, VDL), která má přednostní přidělení v přilehlém pásmu 108–117,975 MHz. Protože jde o aplikace důležité pro bezpečnost a plynulost letového provozu, musí být zajištěna jejich ochrana před rušením od stanic v rozhlasové službě. Vysílací rádiové zařízení v rozhlasové službě využívá přidělené rádiové kmitočty na základě individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů vydaného Úřadem po kladném výsledku národní a mezinárodní koordinace v rámci rozhlasové služby a koordinace s prostředky letecké radionavigační služby v sousedním pásmu. Při plánování a koordinaci vysílacích rádiových zařízení Úřad vychází z následujících parametrů, které jsou dány doporučením ITU-R BS.412-9. Pozn.: II. televizní pásmo.
Budoucnost Ve velmi dlouhodobém výhledu se předpokládá postupný přechod od rozhlasového FM vysílání na digitální vysílání. Technologie, které se mohou uplatnit při digitalizaci pásma 87,5–108 MHz, popisuje zpráva CEPT ECC 141.