Detail kmitočtového pásma

Pásmo 862 – 890 MHz

Část PVRS PV-P/10
Služba Pohyblivá kromě letecké pohyblivé
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Poznámka 5.317A
Aplikace Mobilní sítě
Úsek 862 – 863 MHz
Doplňující informace Ochranný úsek. Nelze využívat.
Budoucnost O případném využívání Úřad rozhodne v souladu s evropskou harmonizací.
Aplikace Bezdrátový přenos zvuku (SRD)
Úsek 863 – 865 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03
Oprávnění VO-R/10 čl. 9
Doplňující informace Vyzářený výkon max 10 mW e.r.p.
Aplikace Nespecifikované SRD
Úsek 863 – 870 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, 2009/381/ES
Oprávnění VO-R/10 čl. 3
Doplňující informace 1) Max. e.r.p. 25 mW. 2) V kmitočtovém pásmu lze provozovat: a) zařízení s modulací FHSS s kanálovou roztečí ≤ 100 kHz; b) zařízení s modulací DSSS nebo s jinou širokopásmovou modulací kromě FHSS bez omezení kanálové rozteče; u těchto zařízení je spektrální hustota výkonu omezena na –4,5 dBm/100 kHz v případě využití celého kmitočtového pásma, na +6,2 dBm/100 kHz v případě využití pouze kmitočtového úseku 865–868 MHz a na +0,8 dBm/100 kHz v případě využití pouze kmitočtového úseku 865–870 MHz; c) úzkopásmové zařízení s kanálovou roztečí ≤ 100 kHz. U zařízení SRD podle písm. a) a c) se upřednostňuje kanálová rozteč 100 kHz, umožňující dílčí dělení na 50 kHz nebo 25 kHz. 3) Při použití technologie LBT (Listen Before Talk – vysílání pouze po vyžádání na základě příjmu) není klíčovací poměr omezen. 4) U širokopásmových zařízení s modulací FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) nebo DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) nebo s adaptivním využíváním kmitočtů (AFA – Adaptive Frequency Agility) se klíčovací poměr vztahuje na celkové vysílání v uvedeném pásmu. U širokopásmových zařízení s modulací FHSS, provozovaných pouze v kmitočtovém pásmu 865–868 MHz, může být klíčovací poměr zvýšen až na 1 %. U širokopásmových zařízení s jinou modulací než DSSS a FHSS, provozovaných pouze v kmitočtovém pásmu 865–868 MHz s vyzářeným výkonem do 10 mW e.r.p. a s šířkou pásma od 200 kHz do 3 MHz může být klíčovací poměr zvýšen až na 1 %. 5) SRD nelze používat pro vysílání analogových audio signálů s výjimkou přenosu hlasu. 6) Musí být použity techniky přístupu ke spektru a zmírnění rušení, které poskytují přinejmenším rovnocenný účinek jako techniky popsané v harmonizovaných normách; alternativně lze užít uvedené maximální hodnoty klíčovacího poměru. 7) Není povolen přenos obrazových informací.
Aplikace RFID (SRD)
Úsek 865 – 868 MHz
Oprávnění VO-R/10 čl. 10
Doplňující informace Vyzářený výkon max. 100 mW e.r.p. , kanálová rozteč 200 kHz, vysílání pouze po vyžádání na základě příjmu (LBT).
Aplikace RFID (SRD)
Úsek 865,6 – 867,6 MHz
Oprávnění VO-R/10 čl. 10
Doplňující informace Vyzářený výkon max.2 W e.r.p. , kanálová rozteč 200 kHz, vysílání pouze po vyžádání na základě příjmu (LBT).
Aplikace RFID (SRD)
Úsek 867,6 – 868 MHz
Oprávnění VO-R/10 čl. 10
Doplňující informace Vyzářený výkon max. 500 mW e.r.p. , kanálová rozteč 200 kHz, vysílání pouze po vyžádání na základě příjmu (LBT).
Aplikace Nespecifikované SRD
Úsek 868 – 868,6 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03
Oprávnění VO-R/10 čl. 3
Doplňující informace Max. e.r.p. 25 mW. Musí být použity techniky přístupu ke spetru a zmírnění rušení podle norem nebo alternativně klíčovací poměr max. 1,0%. Není povolen přenos obrazových informací.
Aplikace Poplachová SRD
Úsek 868,6 – 868,7 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03
Oprávnění VO-R/10 čl. 6
Doplňující informace Vyzářený výkon 10 mW e.r.p., kanálová rozteč 25 kHz (lze použít celý úsek jako jeden kanál pro přenos dat vysokou rychlostí), klíčovací poměr max 1%.
Aplikace Nespecifikované SRD
Úsek 868,7 – 869,2 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03
Oprávnění VO-R/10 čl. 3
Doplňující informace Max. e.r.p. 25 mW. Musí být použity techniky přístupu ke spetru a zmírnění rušení podle norem nebo alternativně klíčovací poměr max. 0,1%. Není povolen přenos obrazových informací.
Aplikace Poplachová SRD
Úsek 869,2 – 869,25 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03
Oprávnění VO-R/10 čl. 6
Doplňující informace Vyzářený výkon 10 mW e.r.p., kanálová rozteč 25 kHz, klíčovací poměr max 0,1%. Vyhrazeno pouze pro systémy pro přivolání pomoci.
Aplikace Poplachová SRD
Úsek 869,25 – 869,3 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03
Oprávnění VO-R/10 čl. 6
Doplňující informace Vyzářený výkon 10 mW e.r.p., kanálová rozteč 25 kHz, klíčovací poměr max 0,1%.
Aplikace Poplachová SRD
Úsek 869,3 – 869,4 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03
Oprávnění VO-R/10 čl. 6
Doplňující informace Vyzářený výkon 10 mW e.r.p., kanálová rozteč 25 kHz, klíčovací poměr max 1%.
Aplikace Nespecifikované SRD
Úsek 869,4 – 869,65 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03
Oprávnění VO-R/10 čl. 3
Doplňující informace Max. e.r.p. 500 mW. Kanálová rozteč 25 kHz, celý úsek může být rovněž použit jako jeden kanál pro přenos dat s vysokou rychlostí. Klíčovací poměr max. 10%. Při použití technologie LBT (Listen Before Talk - vysílání pouze po vyžádání na základě příjmu) není klíčovací poměr omezen. Nelze použít pro vysílání analogových audio signálů s vyjímkou přenosu hlasu.
Aplikace Poplachová SRD
Úsek 869,65 – 869,7 MHz
Oprávnění VO-R/10 čl. 6
Doplňující informace Vyzářený výkon 25 mW e.r.p., kanálová rozteč 25 kHz, klíčovací poměr max 10%.
Aplikace Nespecifikované SRD
Úsek 869,7 – 870 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03
Oprávnění VO-R/10 čl. 3
Doplňující informace Max. e.r.p. 25 mW. Nelze použít pro vysílání analogových audio signálů s výjimkou přenosu hlasu. Musí být použita technika přístupu ke spektru a zmírnění rušení. Není povolen přenos obrazových informací.
Aplikace Nespecifikované SRD
Úsek 869,7 – 870 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03
Oprávnění VO-R/10 čl. 3
Doplňující informace Max. e.r.p. 5 mW. Nelze použít pro vysílání analogových audio signálů s výjimkou přenosu hlasu. Přenos hlasu pouze za předpokladu použití pokročilých technik zmírňujících rušení. Není povolen přenos obrazových informací.
Aplikace Mobilní sítě
Úsek 870 – 872 MHz
Doplňující informace Ochranný úsek. Nelze využívat.
Budoucnost O případném využívání Úřad rozhodne v souladu s evropskou harmonizací.
Aplikace GSM-R
Úsek 876 – 880,1 MHz
Harmonizace CEPT/ECC/DEC/(02)05, CEPT/ERC T/R 25-09
Oprávnění VO-R/1
Doplňující informace Komunikační systémy železniční dopravy. Provozovatelem jen právnická osoba spravující železnici dle zákona 77/2002 Sb., nyní Správa železniční dopravní cesty. Terminály. Duplex 45 MHz, párový úsek k 921-925 MHz. 876,1-880,1 MHz s kanálovou roztečí 200 kHz. DMO s kanálovou roztečí na kmitočtech 12,5 kHz na 876,0125 MHz, 876,025 MHz, 876,0375 MHz, 876,05 MHz, 876,0625 MHz.
Aplikace Mobilní sítě
Úsek 880,1 – 914,9 MHz
Harmonizace 2009/766/ES, 2011/251/EU, 2009/114/ES, 2018/637/EU
Oprávnění VO-R/1
Doplňující informace Veřejné mobilní sítě. GSM. Tři celoplošné příděly. Omezení počtu práv. Provoz terminálů.
Budoucnost V úsecích 880,1–914,9/925,1–959,9 MHz, využívaných sítěmi GSM, se předpokládá zavádění sítí poskytujících služby elektronických komunikací využívajících technologie vyšších generací.
Doplňující informace Stanice určené k dokrytí vnitřků vagonů vlaků. Detailní podmínky viz VO.