Detail kmitočtového pásma

Pásmo 862 – 890 MHz

Část PVRS PV-P/10
Služba Pohyblivá kromě letecké pohyblivé
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Podružně
Civilní užití Přednostně
Poznámka 5.317A
Aplikace Mobilní sítě
Úsek 862 – 863 MHz
Doplňující informace Ochranný úsek. Nelze využívat.
Budoucnost O případném využívání Úřad rozhodne v souladu s evropskou harmonizací.
Aplikace Mobilní sítě
Úsek 870 – 876 MHz
Doplňující informace Není využíváno.
Budoucnost O případném využívání Úřad rozhodne v souladu s evropskou harmonizací.
Aplikace GSM-R
Úsek 876 – 880,1 MHz
Harmonizace CEPT/ECC/DEC/(02)05, CEPT/ERC T/R 25-09
Oprávnění VO-R/1
Doplňující informace Komunikační systémy železniční dopravy. Provozovatelem jen právnická osoba spravující železnici dle zákona 77/2002 Sb., nyní Správa železniční dopravní cesty. Terminály. Duplex 45 MHz, párový úsek k 921-925 MHz. 876,1-880,1 MHz s kanálovou roztečí 200 kHz. DMO s kanálovou roztečí 12,5 kHz na 876,0125 MHz, 876,025 MHz, 876,0375 MHz, 876,05 MHz, 876,0625 MHz.
Aplikace Mobilní sítě
Úsek 880,1 – 914,9 MHz
Harmonizace 2009/766/ES, 2011/251/EU, 2009/114/ES
Oprávnění VO-R/1
Doplňující informace Systémy poskytující služby elektronických komunikací GSM a kompatibilní. Tři celoplošné příděly. Omezení počtu práv. FDD, duplex 45 MHz. Provoz terminálů.
Aplikace Bezdrátový přenos zvuku (SRD)
Úsek 863 – 865 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03
Oprávnění VO-R/10 čl. 10
Doplňující informace Vyzářený výkon max 10 mW e.r.p.
Aplikace Nespecifikované SRD
Úsek 863 – 870 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, 2009/381/ES
Oprávnění VO-R/10 čl. 3
Doplňující informace Max. e.r.p. 25 mW. Detailní podmínky využití viz VO.
Aplikace RFID (SRD)
Úsek 865 – 868 MHz
Oprávnění VO-R/10 čl. 11
Doplňující informace Vyzářený výkon max. 100 mW e.r.p. Detailní podmínky využití viz VO.
Aplikace RFID (SRD)
Úsek 865,6 – 867,6 MHz
Oprávnění VO-R/10 čl. 11
Doplňující informace Vyzářený výkon max.2 W e.r.p. Detailní podmínky využití viz VO.
Aplikace RFID (SRD)
Úsek 867,6 – 868 MHz
Oprávnění VO-R/10 čl. 11
Doplňující informace Vyzářený výkon max. 500 mW e.r.p. Detailní podmínky využití viz VO.
Aplikace Nespecifikované SRD
Úsek 868 – 868,6 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03
Oprávnění VO-R/10 čl. 3
Doplňující informace Max. e.r.p. 25 mW. Detailní podmínky využití viz VO.
Aplikace Poplachová SRD
Úsek 868,6 – 868,7 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03
Oprávnění VO-R/10 čl. 7
Doplňující informace Vyzářený výkon 10 mW e.r.p. Detailní podmínky využití viz VO.
Aplikace Nespecifikované SRD
Úsek 868,7 – 869,2 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03
Oprávnění VO-R/10 čl. 3
Doplňující informace Max. e.r.p. 25 mW. Detailní podmínky využití viz VO.
Aplikace Poplachová SRD
Úsek 869,2 – 869,25 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03
Oprávnění VO-R/10 čl. 7
Doplňující informace Vyzářený výkon 10 mW e.r.p. Detailní podmínky využití viz VO.
Aplikace Poplachová SRD
Úsek 869,25 – 869,3 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03
Oprávnění VO-R/10 čl. 7
Doplňující informace Vyzářený výkon 10 mW e.r.p. Detailní podmínky využití viz VO.
Aplikace Poplachová SRD
Úsek 869,3 – 869,4 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03
Oprávnění VO-R/10 čl. 7
Doplňující informace Vyzářený výkon 10 mW e.r.p. Detailní podmínky využití viz VO.
Aplikace Poplachová SRD
Úsek 869,65 – 869,7 MHz
Oprávnění VO-R/10 čl. 7
Doplňující informace Vyzářený výkon 25 mW e.r.p. Detailní podmínky využití viz VO.
Aplikace Nespecifikované SRD
Úsek 869,4 – 869,65 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03
Oprávnění VO-R/10 čl. 3
Doplňující informace Max. e.r.p. 500 mW. Detailní podmínky využití viz VO.
Aplikace Nespecifikované SRD
Úsek 869,7 – 870 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03
Oprávnění VO-R/10 čl. 3
Doplňující informace Max. e.r.p. 5 mW. Detailní podmínky využití viz VO.
Aplikace Nespecifikované SRD
Úsek 869,7 – 870 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03
Oprávnění VO-R/10 čl. 3
Doplňující informace Max. e.r.p. 25 mW. Detailní podmínky využití viz VO.
Aplikace Radary GPR/WPR (SRD)
Úsek 230 – 1 000 MHz
Oprávnění VO-R/10 čl. 6
Doplňující informace Ultraširokopásmové radary k zobrazení struktury zdí a zemského povrchu (GPR/WPR). Max. spektrální hustota e.i.r.p. -60 dBm/MHz, max. špičkový vyzářený výkon -37,5 dBm/120 kHz (e.r.p.)