Detail kmitočtového pásma

Pásmo <= 8,3 kHz

Poznámky k celému pásmu 5.53, 5.54, Nejde o rádiové spektrum ve smyslu §15 ZEK.
Služba (nepřiděleno)
Aplikace SRD s indukční smyčkou
Oprávnění VO-R/10 čl. 9
Doplňující informace Kmitočty mimo působnost § 15 zákona.