Detail kmitočtového pásma

Pásmo 7 900 – 8 025 MHz

Poznámky k celému pásmu 5.461
Část PVRS PV-P/19
Služba Pevná
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Přednostně
Civilní užití Nevyužívá
Doplňující informace Necivilní využití.
Služba Družicová pevná (vzestupný směr)
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Přednostně
Civilní užití Nevyužívá
Doplňující informace Necivilní využití.
Služba Pohyblivá
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Rovnoprávně
Civilní užití Rovnoprávně
Služba Družicová pohyblivá (vzestupný směr). Doplňkové přidělení v souladu s poznámkou 5.461 Řádu.
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Přednostně
Civilní užití Nevyužívá
Úsek 7 900 – 8 025 MHz
Aplikace Necivilní využití
Úsek 7 900 – 8 025 MHz
Doplňující informace Využití v souladu s 5.461podléhá dohodě podle postupu Ustanovení č. 9.21 Řádu.
Budoucnost Změny ve využívání pásma touto radiokomunikační službou nejsou na mezinárodní ani národní úrovni předpokládány.
Aplikace Necivilní využití
Doplňující informace Necivilní využití rovnoprávně.
Aplikace Radary GPR/WPR (SRD)
Úsek 6 000 – 12 400 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, CEPT/ECC/DEC(06)08
Oprávnění VO-R/10 čl. 6
Doplňující informace Ultraširokopásmové radary k zobrazení struktury zdí a zemského povrchu (GPR/WPR). Max. spektrální hustota e.i.r.p. -65 dBm/MHz, max. špičkový vyzářený výkon -30 dBm/MHz (e.i.r.p.).
Aplikace Radarové hladinoměry (SRD)
Úsek 6 000 – 8 500 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03
Oprávnění VO-R/10 čl. 6
Doplňující informace Vyzářený výkon max. 7 dBm/50 MHz špičkový e.i.r.p. a -33 dBm/MHz střední e.i.r.p. Musí být použity techniky přístupu ke spektru a zmírnění rušení s účinkem dle norem.