Detail kmitočtového pásma

Pásmo 7 300 – 7 450 MHz

Poznámky k celému pásmu 5.461, CZ10
Část PVRS PV-P/19
Služba Pevná
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Aplikace Pevné spoje bod-bod
Úsek 7 425 – 7 725 MHz
Doplňující informace Pásmo 7425–7725 MHz lze využívat pevnými spoji bod-bod a platí následující podmínky: a) kanálová rozteč je 7 MHz, přičemž střední kmitočty fn a fn’ [MHz] jednotlivých provozních kanálů jsou vzhledem k referenčního kmitočtu f0 = 7575 MHz dány vztahy fn = f0 – 154 + 7n v dolní polovině pásma a fn’ = f0 + 7 + 7n v horní polovině pásma, kde n = 1, 2, 3 až 20. Uspořádání je odvozeno od doporučení ITU-R F.385-7. b) nebo kanálová rozteč je 14 MHz, přičemž pro dosažení potřebné šířky pásma budou sloučeny dva sousední 7 MHz kanály a to kanály č. 2 a č. 3, nebo č. 4 a č. 5, … č. 18 a č. 19 dle vzorce uvedeného výše; c) stávající pevné spoje provozované s jinou kanálovou roztečí nebo v jiném uspořádání mohou být provozovány až do konce platnosti jejich individuálního oprávnění.
Aplikace Pevné spoje bod-bod
Úsek 7 125 – 7 425 MHz
Doplňující informace Pásmo 7125–7425 MHz lze využívat pevnými spoji bod-bod a platí následující podmínky: a) kanálová rozteč je 14 MHz, přičemž střední kmitočty fn a fn’ [MHz] jednotlivých provozních kanálů jsou vzhledem k referenčnímu kmitočtu f0 = 7275 MHz dány vztahy fn = f0 – 147 + 14n v dolní polovině pásma a fn’ = f0 + 14 + 14n v horní polovině pásma, kde n = 1, 2, 3 až 8.
Budoucnost V rámci evropské harmonizace dochází v současnosti k vyčleňování pásem 7250–7300 MHz a 7975–8025 MHz pro necivilní využití v družicových službách. Záměrem je tato pásma rozšířit na šířku až 2 × 125 MHz (7250–7375 / 7900–8025 MHz). Vzhledem k intenzivnímu využívání těchto pásem v České republice pevnou službou bude proces probíhat dlouhodobě a prvním krokem je časové omezení platnosti vydávaných oprávnění.