Detail kmitočtového pásma

Pásmo 7 250 – 7 300 MHz

Poznámky k celému pásmu 5.461, CZ10
Část PVRS PV-P/19
Služba Pevná
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Úsek 7 250 – 7 300 MHz
Aplikace Pevné spoje bod-bod
Úsek 7 125 – 7 425 MHz
Harmonizace ITU-R Rec. F.385
Doplňující informace FDD, duplexní odstup 161 MHz. Šířka kanálu a kanálová rozteč je 14 MHz, přičemž střední kmitočty fn a fn’ [MHz] jednotlivých provozních kanálů jsou vzhledem k referenčnímu kmitočtu f0 = 7275 MHz dány vztahy fn = f0 – 147 + 14n v dolní polovině pásma a fn’ = f0 + 14 + 14n v horní polovině pásma, kde n = 7 nebo 8.
Služba Družicová pevná (sestupný směr)
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Přednostně
Civilní užití Nevyužívá
Úsek 7 250 – 7 300 MHz
Doplňující informace Necivilní využití.
Služba Družicová pohyblivá (sestupný směr), doplňkové přidělení dle poznámky 5.461 Radiokomunikačního řádu
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Přednostně
Civilní užití Nevyužívá
Aplikace Necivilní využití
Úsek 7 250 – 7 375 MHz
Doplňující informace Využití v souladu s 5.461podléhá dohodě podle postupu Ustanovení č. 9.21 Řádu.
Budoucnost Změny ve využívání pásma touto radiokomunikační službou nejsou na mezinárodní ani národní úrovni předpokládány.
Služba Pohyblivá kromě letecké pohyblivé
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Rovnoprávně
Civilní užití Rovnoprávně
Aplikace Radary GPR/WPR (SRD)
Úsek 6 000 – 12 400 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, CEPT/ECC/DEC(06)08
Oprávnění VO-R/10 čl. 6
Doplňující informace Ultraširokopásmové radary k zobrazení struktury zdí a zemského povrchu (GPR/WPR). Max. spektrální hustota e.i.r.p. -65 dBm/MHz, max. špičkový vyzářený výkon -30 dBm/MHz (e.i.r.p.).
Aplikace Radarové hladinoměry (SRD)
Úsek 6 000 – 8 500 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03
Oprávnění VO-R/10 čl. 6
Doplňující informace Vyzářený výkon max. 7 dBm/50 MHz špičkový e.i.r.p. a -33 dBm/MHz střední e.i.r.p. Musí být použity techniky přístupu ke spektru a zmírnění rušení s účinkem dle norem.
Úsek 6 425 – 7 250 MHz
Doplňující informace V pásmu 6425–7250 MHz je ve službě družicového průzkumu Země v souladu s poznámkou 5.458 Řádu prováděno měření teploty moří a oceánů pomocí pasivních mikrovlnných čidel.