Detail kmitočtového pásma

Pásmo 7 235 – 7 250 MHz

Poznámky k celému pásmu 5.458
Část PVRS PV-P/19
Služba Pevná
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Úsek 7 235 – 7 250 MHz
Aplikace Pevné spoje bod-bod
Úsek 7 125 – 7 425 MHz
Harmonizace ITU-R Rec. F.385
Doplňující informace Pásmo 7125–7425 MHz lze využívat pevnými spoji bod-bod a platí následující podmínky: a) kanálová rozteč je 14 MHz, přičemž střední kmitočty fn a fn’ [MHz] jednotlivých provozních kanálů jsou vzhledem k referenčnímu kmitočtu f0 = 7275 MHz dány vztahy fn = f0 – 147 + 14n v dolní polovině pásma a fn’ = f0 + 14 + 14n v horní polovině pásma, kde n = 1, 2, 3 až 8.
Budoucnost V rámci evropské harmonizace dochází v současnosti k vyčleňování pásem 7250–7300 MHz a 7975–8025 MHz pro necivilní využití v družicových službách. Záměrem je tato pásma rozšířit na šířku až 2 × 125 MHz (7250–7375 / 7900–8025 MHz). Vzhledem k intenzivnímu využívání těchto pásem v České republice pevnou službou bude proces probíhat dlouhodobě a prvním krokem je časové omezení platnosti vydávaných oprávnění.