Detail kmitočtového pásma

Pásmo 694 – 790 MHz

Poznámky k celému pásmu 5.311A
Část PVRS PV-P/10
Služba Pohyblivá kromě letecké pohyblivé
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Úsek 694 – 790 MHz
Poznámky 5.317A, 5.312A
Aplikace Mobilní sítě
Úsek 694 – 698 MHz
Harmonizace (EU) 2017/899
Budoucnost Od 30. června 2020 ochranné pásmo.
Aplikace Mobilní sítě
Úsek 698 – 703 MHz
Harmonizace (EU) 2017/899
Budoucnost Od 30. června 2020 nepárový úsek, o využití rozhodne Úřad v souladu s evropskou harmonizací.
Aplikace Mobilní sítě
Úsek 703 – 733 MHz
Harmonizace (EU) 2017/899
Budoucnost Od 30. června 2020 určeno pro zemské systémy schopné poskytovat bezdrátové širokopásmové služby elektronických komunikací. 6 bloků širokých 5 MHz, počet práv je omezen. FDD s odstupem 55 MHz, vysílání terminálů.
Aplikace Mobilní sítě
Úsek 733 – 758 MHz
Harmonizace (EU) 2017/899
Budoucnost Od 30. června 2020 nepárový úsek, o využití rozhodne Úřad v souladu s evropskou harmonizací.
Aplikace Mobilní sítě
Úsek 758 – 788 MHz
Harmonizace (EU) 2017/899
Budoucnost Od 30. června 2020 určeno pro zemské systémy schopné poskytovat bezdrátové širokopásmové služby elektronických komunikací. 6 bloků širokých 5 MHz, počet práv je omezen. FDD s odstupem 55 MHz, vysílání základnových stanic.
Aplikace Mobilní sítě
Úsek 788 – 790 MHz
Harmonizace (EU) 2017/899
Budoucnost Od 30. června 2020 nepárový úsek, o využití rozhodne Úřad v souladu s evropskou harmonizací.
Služba Rozhlasová
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Aplikace DVB-T
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace V. TV pásmo, kanály 49-60. Televizní vysílání dle Dohody Ženeva 2006.
Budoucnost Plánuje se ukončení využití v rozhlasové službě ve prospěch využití širokopásmovými mobilními sítěmi.
Aplikace DVB-T
Úsek 694 – 702 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace V. TV pásmo, kanál 49. Skupinová přidělení JCE-05, ZLI-06.
Aplikace DVB-T
Úsek 702 – 710 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace V. TV pásmo, kanál 50. Skupinová přidělení JCE-02, OLO-02, UST-02.
Aplikace DVB-T
Úsek 710 – 718 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace V. TV pásmo, kanál 51. Skupinová přidělení OLO-06, STC-03N, STC-03S.
Aplikace DVB-T
Úsek 718 – 726 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace V. TV pásmo, kanál 52. Skupinová přidělení LIB-05, PLZ-05.
Aplikace DVB-T
Úsek 726 – 734 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace V. TV pásmo, kanál 53. Skupinová přidělení OLO-04, STC-02N, STC-02S.
Aplikace DVB-T
Úsek 734 – 742 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace V. TV pásmo, kanál 54. Skupinová přidělení MOS-05, PHA-05.
Aplikace DVB-T
Úsek 742 – 750 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace V. TV pásmo, kanál 55. Skupinové přidělení UST-03.
Aplikace DVB-T
Úsek 750 – 758 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace V. TV pásmo, kanál 56.
Aplikace DVB-T
Úsek 758 – 766 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace V. TV pásmo, kanál 57. Skupinová přidělení PHA-06, VYS-06.
Aplikace DVB-T
Úsek 766 – 774 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace V. TV pásmo, kanál 58. Skupinové přidělení UST-04.
Aplikace DVB-T
Úsek 774 – 782 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace V. TV pásmo, kanál 59. Skupinová přidělení JMO-06, STC-06N, STC-06S.
Aplikace DVB-T
Úsek 782 – 790 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace V. TV pásmo, kanál 60. Skupinová přidělení KHR-03, KVA-03, LIB-03.
Aplikace Bezdrátový přenos zvuku (SRD)
Úsek 694 – 786 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03
Oprávnění VO-R/10 čl. 10
Doplňující informace Bezdrátové mikrofony. Vyzářený výkon max. e.r.p. 50 mW.
Budoucnost S udělením přídělů rádiových kmitočtů (v pohyblivé službě) bude ukončeno využívání kmitočtů bezdrátovými mikrofony v úsecích 703–733 / 758–788 MHz.
Aplikace Bezdrátový přenos zvuku (SRD)
Úsek 786 – 789 MHz
Oprávnění VO-R/10 čl. 10
Doplňující informace Bezdrátové mikrofony. Vyzářený výkon max. e.r.p. 12 mW.
Budoucnost S udělením přídělů rádiových kmitočtů (v pohyblivé službě) bude ukončeno využívání kmitočtů bezdrátovými mikrofony v úsecích 703–733 / 758–788 MHz.
Aplikace Radary GPR/WPR (SRD)
Úsek 230 – 1 000 MHz
Oprávnění VO-R/10 čl. 6
Doplňující informace Ultraširokopásmové radary k zobrazení struktury zdí a zemského povrchu (GPR/WPR). Max. spektrální hustota e.i.r.p. -60 dBm/MHz, max. špičkový vyzářený výkon -37,5 dBm/120 kHz (e.r.p.)