Detail kmitočtového pásma

Pásmo 6 700 – 7 075 MHz

Poznámky k celému pásmu 5.458, 5.458A, 5.458B
Část PVRS PV-P/19
Služba Pevná
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Úsek 6 700 – 7 075 MHz
Aplikace Pevné spoje bod-bod
Úsek 6 425 – 7 125 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 14-02, ITU-R Rec. F.384
Doplňující informace Pásmo 6425–7125 MHz lze využívat pevnými spoji bod-bod a provozovaná zařízení musí splňovat následující podmínku: kanálová rozteč je 40 MHz, přičemž střední kmitočty fn a fn’ [MHz] jednotlivých provozních kanálů jsou vzhledem k referenčnímu kmitočtu f0 = 6770 MHz dány vztahy fn = f0 – 350 + 40n v dolní polovině pásma a fn’ = f0 - 10 + 40n v horní polovině pásma, kde n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nebo 8.
Služba Družicová pevná (vzestupný směr)(sestupný směr)
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Úsek 6 700 – 7 075 MHz
Poznámka 5.441
Doplňující informace Modulační spoje pro družicovou pohyblivou službu v souladu s poznámkou 5.458B Radiokomunikačního Řádu. Využití možné v souladu s poznámkami 5.458A, 5.458C a 5.441 Radiokomunikačního Řádu.
Budoucnost Předpokládá se rozvoj necivilního využití v této radiokomunikační službě.
Aplikace Radarové hladinoměry (SRD)
Úsek 4 500 – 7 000 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03
Oprávnění VO-R/10 čl. 5
Doplňující informace Vyzářený výkon je max. +24 dBm e.i.r.p., platí pro uzavřené kovové nebo železobetonové nádrže nebo podobné konstrukce vyrobené z materiálů se srovnatelným útlumem, musí být použity techniky přístupu ke spektru a zmírnění rušení.
Aplikace Radarové hladinoměry (SRD)
Úsek 6 000 – 8 500 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03
Oprávnění VO-R/10 čl. 5
Doplňující informace Vyzářený výkon max. 7 dBm/50 MHz špičkový e.i.r.p. a -33 dBm/MHz střední e.i.r.p. Musí být použity techniky přístupu ke spektru a zmírnění rušení s účinkem dle norem.
Aplikace Radary GPR/WPR (SRD)
Úsek 6 000 – 12 400 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, CEPT/ECC/DEC(06)08
Oprávnění VO-R/10 čl. 5
Doplňující informace Ultraširokopásmové radary k zobrazení struktury zdí a zemského povrchu (GPR/WPR). Max. spektrální hustota e.i.r.p. -65 dBm/MHz, max. špičkový vyzářený výkon -30 dBm/MHz (e.i.r.p.).
Aplikace Pasivní čidla (družicová)
Úsek 6 425 – 7 250 MHz
Doplňující informace V souladu s poznámkou 5.458 Řádu se v pásmu 6425-7075 MHz provádějí měření nad oceány pomocí pasivních mikrovlnných čidel.