Detail kmitočtového pásma

Pásmo 645 – 790 MHz

Poznámky k celému pásmu 5.311A
Část PVRS PV-P/10
Služba Rozhlasová
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Aplikace DVB-T
Úsek 758 – 766 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace V. TV pásmo, kanál 57. Skupinová přidělení PHA-06, VYS-06.
Budoucnost Od 2015 přiděleno přednostně také pozemní pohyblivé službě. Zvažuje se využití širokopásmovými mobilními sítěmi.
Aplikace DVB-T
Úsek 750 – 758 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace V. TV pásmo, kanál 56.
Budoucnost Od 2015 přiděleno přednostně také pozemní pohyblivé službě. Zvažuje se využití širokopásmovými mobilními sítěmi.
Aplikace DVB-T
Úsek 766 – 774 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace V. TV pásmo, kanál 58. Skupinové přidělení UST-04.
Budoucnost Od 2015 přiděleno přednostně také pozemní pohyblivé službě. Zvažuje se využití širokopásmovými mobilními sítěmi.
Aplikace DVB-T
Úsek 774 – 782 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace V. TV pásmo, kanál 59. Skupinová přidělení JMO-06, STC-06N, STC-06S.
Budoucnost Od 2015 přiděleno přednostně také pozemní pohyblivé službě. Zvažuje se využití širokopásmovými mobilními sítěmi.
Aplikace DVB-T
Úsek 782 – 790 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace V. TV pásmo, kanál 60. Skupinová přidělení KHR-03, KVA-03, LIB-03.
Budoucnost Od 2015 přiděleno přednostně také pozemní pohyblivé službě. Zvažuje se využití širokopásmovými mobilními sítěmi.
Aplikace DVB-T
Úsek 742 – 750 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace V. TV pásmo, kanál 55. Skupinové přidělení UST-03.
Budoucnost Od 2015 přiděleno přednostně také pozemní pohyblivé službě. Zvažuje se využití širokopásmovými mobilními sítěmi.
Aplikace DVB-T
Úsek 734 – 742 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace V. TV pásmo, kanál 54. Skupinová přidělení MOS-05, PHA-05.
Budoucnost Od 2015 přiděleno přednostně také pozemní pohyblivé službě. Zvažuje se využití širokopásmovými mobilními sítěmi.Od 2015 přiděleno přednostně také pohyblivé službě. Zvažuje se využití širokopásmovými mobilními sítěmi.
Aplikace DVB-T
Úsek 702 – 710 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace V. TV pásmo, kanál 50. Skupinová přidělení JCE-02, OLO-02, UST-02.
Budoucnost Od 2015 přiděleno přednostně také pozemní pohyblivé službě. Zvažuje se využití širokopásmovými mobilními sítěmi.
Aplikace DVB-T
Úsek 694 – 702 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace V. TV pásmo, kanál 49. Skupinová přidělení JCE-05, ZLI-06.
Budoucnost Od 2015 přiděleno přednostně také pozemní pohyblivé službě. Zvažuje se využití širokopásmovými mobilními sítěmi.
Aplikace DVB-T
Úsek 710 – 718 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace V. TV pásmo, kanál 51. Skupinová přidělení OLO-06, STC-03N, STC-03S.
Budoucnost Od 2015 přiděleno přednostně také pozemní pohyblivé službě. Zvažuje se využití širokopásmovými mobilními sítěmi.
Aplikace DVB-T
Úsek 718 – 726 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace V. TV pásmo, kanál 52. Skupinová přidělení LIB-05, PLZ-05.
Budoucnost Od 2015 přiděleno přednostně také pozemní pohyblivé službě. Zvažuje se využití širokopásmovými mobilními sítěmi.
Aplikace DVB-T
Úsek 726 – 734 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace V. TV pásmo, kanál 53. Skupinová přidělení OLO-04, STC-02N, STC-02S.
Budoucnost Od 2015 přiděleno přednostně také pozemní pohyblivé službě. Zvažuje se využití širokopásmovými mobilními sítěmi.
Aplikace DVB-T
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace V. TV pásmo, kanály 43-60. Televizní vysílání dle Dohody Ženeva 2006.
Budoucnost (1) V geografických oblastech, kde se budou vyskytovat úseky spektra nevyužívané systémy v rozhlasové službě, se v budoucnu předpokládá jejich využití inteligentními komunikačními systémy. Zavádění takových systémů pro komerční využití bude možné po přijetí evropských harmonizovaných podmínek. (2) Je očekáván další rozvoj technologií s vyšší spektrální účinností přispívajících k úspoře rádiového spektra. (3) O budoucím přednostním přidělení úseku 694–790 MHz službě pozemní pohyblivé informuje článek 6 odst. 4 (poznámka: detaily viz PV-P/10/08.2012-11). (4) V návaznosti na rozhodnutí o budoucím využití pásma 694-790 MHz pro mobilní sítě rozhodne Úřad o způsobu autorizace, jakým bude umožněno využívání volných rádiových kmitočtů po přijetí tohoto rozhodnutí.