Detail kmitočtového pásma

Pásmo 61 – 62 GHz

Poznámky k celému pásmu 5.138
Část PVRS PV-P/23
Služba Pohyblivá
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Rovnoprávně
Civilní užití Rovnoprávně
Poznámka 5.558
Doplňující informace Rovnoprávné sdílení s necivilním využitím. V souladu s 5.558 mohou být provozovány stanice v letecké pohyblivé službě, pokud nebudou působit škodlivé rušení mezidružicové službě. WPAN.
Aplikace Širokopásmový přenos dat
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, 2009/381/ES
Oprávnění VO-R/10 čl. 12
Doplňující informace Pásmo lze v souladu s rozhodnutím Evropské komise a doporučením CEPT využívat zařízeními krátkého dosahu k provozu širokopásmových systémů pro přenos dat. Vyzářený výkon 40 dBm střední e.i.r.p., maximální spektrální hustota e.i.r.p. 13 dBm/MHz (střední spektrální hustota). Stálé (pozn. - oprava rozhodnutí EK 2013/752/EU ze 3. 2. 2017 upravila termín na "pevné") venkovní instalace jsou vyloučeny. Musí být použity techniky přístupu ke spektru a zmírnění rušení s účinkem dle norem. Provoz stanic je možný na základě všeobecného oprávnění. V pásmech 59–64 GHz a 66–71 GHz mohou být v souladu s poznámkou Řádu 5.558 provozovány stanice v letecké pohyblivé službě, pokud nebudou působit škodlivé rušení mezidružicové službě.