Detail kmitočtového pásma

Pásmo 59 – 59,3 GHz

Poznámky k celému pásmu CZ10
Část PVRS PV-P/23
Služba Družicového průzkumu Země (pasivní)
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Aplikace Pasivní čidla (na družicích)
Doplňující informace Pasivní aplikace, např. sledování atmosférické teploty.
Služba Pevná
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Podružně
Civilní užití Přednostně
Úsek 57 – 66 GHz
Služba Mezidružicová
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Poznámka 5.556A
Doplňující informace Využívání pásma je v souladu s poznámkou Řádu 5.556A omezeno na geostacionární družice. Hustota výkonového toku působená jedinou stanicí v mezidružicové službě za všech podmínek a pro všechny modulační metody v kterékoli výšce od 0 km do 1000 km nad povrchem Země pro všechny úhly dopadu nesmí překročit –147 dB(W/(m2.100 MHz)).
Služba Pohyblivá
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Přednostně
Civilní užití Nevyužívá
Poznámka 5.558
Aplikace Širokopásmový přenos dat
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, 2009/381/ES
Oprávnění VO-R/10 čl. 12
Doplňující informace Zařízení krátkého dosahu k provozu širokopásmových systémů pro přenos dat. Vyzářený výkon 40 dBm střední e.i.r.p., maximální spektrální hustota e.i.r.p. 13 dBm/MHz (střední spektrální hustota). Stálé (pozn. - oprava rozhodnutí EK 2013/752/EU ze 3. 2. 2017 upravila termín na "pevné") venkovní instalace jsou vyloučeny. Musí být použity techniky přístupu ke spektru a zmírnění rušení s účinkem dle norem. V pásmech 59–64 GHz a 66–71 GHz mohou být v souladu s poznámkou Řádu 5.558 provozovány stanice v letecké pohyblivé službě, pokud nebudou působit škodlivé rušení mezidružicové službě.
Služba Radiolokační
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Podružně
Civilní užití Přednostně
Poznámka 5.559
Aplikace Radiolokace (civilní)
Doplňující informace V pásmu 59–64 GHz mohou být v souladu s poznámkou Řádu 5.559 provozovány letadlové radiolokátory, pokud nebudou působit škodlivé rušení mezidružicové službě.
Služba Kosmického výzkumu (pasivní)
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Aplikace Pasivní čidla (na družicích)
Aplikace Necivilní využití
Doplňující informace Necivilní využití podružně.
Aplikace Nespecifikované SRD
Úsek 57 – 64 GHz
Oprávnění VO-R/10 čl. 3
Doplňující informace Max. e.i.r.p. 100 mW, vysílací výkon 10 dBm a spektrální hustota výkonu 13 dBm/MHz e.i.r.p.
Aplikace Radarové hladinoměry (SRD)
Úsek 57 – 64 GHz
Oprávnění VO-R/10 čl. 6
Doplňující informace Vyzářený výkon max. 35 dBm/50 MHz špičkový e.i.r.p. a -2 dBm/MHz střední e.i.r.p. Musí být použity techniky přístupu ke spektru a zmírnění rušení s účinkem dle norem.
Aplikace Radarové hladinoměry (SRD)
Úsek 57 – 64 GHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03
Oprávnění VO-R/10 čl. 6
Doplňující informace Vyzářený výkon max. 43 dBm e.i.r.p. (platí uvnitř uzavřené nádrže). Musí být použity techniky přístupu ke spektru a zmírnění rušení s účinkem dle norem. Pásmo lze využívat pouze v kovových nebo železobetonových nádržích nebo v podobných konstrukcích vyrobených z materiálu se srovnatelným útlumem.