Detail kmitočtového pásma

Pásmo 59,3 – 61 GHz

Poznámky k celému pásmu CZ10
Část PVRS PV-P/23
Služba Pohyblivá
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Rovnoprávně
Civilní užití Rovnoprávně
Poznámka 5.558
Aplikace Nespecifikované SRD
Úsek 57 – 64 GHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, 2019/1345
Oprávnění VO-R/10 čl. 3
Doplňující informace Max. e.i.r.p. 100 mW, vysílací výkon 10 dBm a spektrální hustota výkonu 13 dBm/MHz e.i.r.p.
Aplikace Radarové hladinoměry (SRD)
Úsek 57 – 64 GHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, 2019/1345
Oprávnění VO-R/10 čl. 5
Doplňující informace Vyzářený výkon max. 43 dBm e.i.r.p. (platí uvnitř uzavřené nádrže). Musí být použity techniky přístupu ke spektru a zmírnění rušení s účinkem dle norem. Pásmo lze využívat pouze v kovových nebo železobetonových nádržích nebo v podobných konstrukcích vyrobených z materiálu se srovnatelným útlumem.
Aplikace Radarové hladinoměry (SRD)
Úsek 57 – 64 GHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, 2019/1345
Oprávnění VO-R/10 čl. 5
Doplňující informace Vyzářený výkon max. 35 dBm/50 MHz špičkový e.i.r.p. a -2 dBm/MHz střední e.i.r.p. Musí být použity techniky přístupu ke spektru a zmírnění rušení s účinkem dle norem.
Doplňující informace Rovnoprávné sdílení s necivilním využitím. V souladu s 5.558 mohou být provozovány stanice v letecké pohyblivé službě, pokud nebudou působit škodlivé rušení mezidružicové službě.
Aplikace Širokopásmový přenos dat
Harmonizace 2019/1345
Oprávnění VO-R/10 čl. 12
Doplňující informace Pásmo lze v souladu s rozhodnutím Evropské komise a doporučením CEPT využívat zařízeními krátkého dosahu k provozu širokopásmových systémů pro přenos dat. Vyzářený výkon 40 dBm střední e.i.r.p., maximální spektrální hustota e.i.r.p. 13 dBm/MHz (střední spektrální hustota). Stálé venkovní instalace jsou vyloučeny. Musí být použity techniky přístupu ke spektru a zmírnění rušení s účinkem dle norem. Provoz stanic je možný na základě všeobecného oprávnění. V pásmech 59–64 GHz a 66–71 GHz mohou být v souladu s poznámkou Řádu 5.558 provozovány stanice v letecké pohyblivé službě, pokud nebudou působit škodlivé rušení mezidružicové službě.