Detail kmitočtového pásma

Pásmo 58,2 – 59 GHz

Poznámky k celému pásmu 5.547, 5.556
Část PVRS PV-P/3
Služba Pevná
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Aplikace Nespecifikované SRD
Úsek 57 – 64 GHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, 2019/1345, 2006/771/ES
Oprávnění VO-R/10 čl. 3
Doplňující informace Max. e.i.r.p. 100 mW, vysílací výkon 10 dBm a spektrální hustota výkonu 13 dBm/MHz e.i.r.p.
Aplikace Radarové hladinoměry (SRD)
Úsek 57 – 64 GHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, 2019/1345, 2006/771/ES
Oprávnění VO-R/10 čl. 5
Doplňující informace Vyzářený výkon max. 35 dBm/50 MHz špičkový e.i.r.p. a -2 dBm/MHz střední e.i.r.p. Musí být použity techniky přístupu ke spektru a zmírnění rušení s účinkem dle norem.
Aplikace Radarové hladinoměry (SRD)
Úsek 57 – 64 GHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, 2019/1345, 2006/771/ES
Oprávnění VO-R/10 čl. 5
Doplňující informace Vyzářený výkon max. 43 dBm e.i.r.p. (platí uvnitř uzavřené nádrže). Musí být použity techniky přístupu ke spektru a zmírnění rušení s účinkem dle norem. Pásmo lze využívat pouze v kovových nebo železobetonových nádržích nebo v podobných konstrukcích vyrobených z materiálu se srovnatelným útlumem.
Aplikace Širokopásmový přenos dat
Úsek 57 – 66 GHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, 2019/1345, 2006/771/ES
Oprávnění VO-R/12
Doplňující informace Pásmo lze využívat v souladu s rozhodnutím Evropské komise 2009/381/ES a doporučením CEPT/ERC/REC 70-03 zařízeními krátkého dosahu k provozu širokopásmových systémů pro přenos dat. Provoz stanic je možný na základě všeobecného oprávnění.