Detail kmitočtového pásma

Pásmo 58,2 – 59 GHz

Poznámky k celému pásmu 5.547, 5.556
Část PVRS PV-P/3
Služba Pevná
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Aplikace Širokopásmový přenos dat
Úsek 57 – 66 GHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, 2009/381/ES
Oprávnění VO-R/12
Doplňující informace Zařízení k provozu širokopásmových systémů pro přenos dat.
Aplikace Pevné spoje bod-bod
Doplňující informace Pásmo je v souladu s 5.547 k dispozici pro aplikace s velkou hustotou přenosů. Úsek 57,1–58,9 GHz je v souladu s doporučením CEPT/ECC/REC (09)01 určen pro využití pevnými spoji typu bod-bod. Detailní podmínky jsou uvedeny v PVRS. Úsek 58,9–59 GHz je ochranný úsek. Aby se omezila možnost vzájemného ovlivňování rádiových zařízení provozovaných v sousedních kmitočtových úsecích, trvalé vysílání není povoleno. Úsek lze využívat pouze zařízeními krátkého dosahu k provozu širokopásmových systémů pro přenos dat nebo pouze dočasnými spoji typu bod-bod.
Budoucnost (1) Podmínky využití pásma 55,78–57 GHz budou stanoveny v případě zájmu o využívání a předpokládá se uspořádání dle doporučení ITU-R a doporučení CEPT. V úseku 55,78–56,26 GHz bude v souladu s poznámkou Řádu za účelem ochrany stanic ve službě družicového průzkumu Země (pasivní) maximální spektrální výkonová hustota dodávaná do antény stanice omezena na –26 dB (W/MHz). (2) Budoucí využívání pásem v České republice bude odpovídat návrhům na harmonizované využití pásma evropskými zeměmi. (3) Úřad zváží možnost využívání pásem dle článku 5 odstavce 4, poznámka: viz PV-P/3/02.2010-2, na základě všeobecného oprávnění k využívání rádiových kmitočtů.