Detail kmitočtového pásma

Pásmo 58,2 – 59 GHz

Poznámky k celému pásmu 5.547, 5.556
Část PVRS PV-P/3
Služba Družicového průzkumu Země (pasivní)
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Aplikace Pasivní čidla (na družicích)
Služba Pevná
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Aplikace Širokopásmový přenos dat
Úsek 57 – 66 GHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, 2009/381/ES
Oprávnění VO-R/12
Doplňující informace Zařízení k provozu širokopásmových systémů pro přenos dat.
Aplikace Pevné spoje bod-bod
Doplňující informace Pásmo je v souladu s 5.547 k dispozici pro aplikace s velkou hustotou přenosů. Úsek 57,1–58,9 GHz je v souladu s doporučením CEPT/ECC/REC (09)01 určen pro využití pevnými spoji typu bod-bod. Detailní podmínky jsou uvedeny v PVRS. Úsek 58,9–59 GHz je ochranný úsek. Aby se omezila možnost vzájemného ovlivňování rádiových zařízení provozovaných v sousedních kmitočtových úsecích, trvalé vysílání není povoleno. Úsek lze využívat pouze zařízeními krátkého dosahu k provozu širokopásmových systémů pro přenos dat nebo pouze dočasnými spoji typu bod-bod.
Budoucnost (1) Podmínky využití pásma 55,78–57 GHz budou stanoveny v případě zájmu o využívání a předpokládá se uspořádání dle doporučení ITU-R a doporučení CEPT. V úseku 55,78–56,26 GHz bude v souladu s poznámkou Řádu za účelem ochrany stanic ve službě družicového průzkumu Země (pasivní) maximální spektrální výkonová hustota dodávaná do antény stanice omezena na –26 dB (W/MHz). (2) Budoucí využívání pásem v České republice bude odpovídat návrhům na harmonizované využití pásma evropskými zeměmi. (3) Úřad zváží možnost využívání pásem dle článku 5 odstavce 4, poznámka: viz PV-P/3/02.2010-2, na základě všeobecného oprávnění k využívání rádiových kmitočtů.
Služba Kosmického výzkumu (pasivní)
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Aplikace Pasivní čidla (na družicích)
Aplikace Nespecifikované SRD
Úsek 57 – 64 GHz
Oprávnění VO-R/10 čl. 3
Doplňující informace Max. e.i.r.p. 100 mW, vysílací výkon 10 dBm a spektrální hustota výkonu 13 dBm/MHz e.i.r.p.
Aplikace Radarové hladinoměry (SRD)
Úsek 57 – 64 GHz
Oprávnění VO-R/10 čl. 6
Doplňující informace Vyzářený výkon max. 35 dBm/50 MHz špičkový e.i.r.p. a -2 dBm/MHz střední e.i.r.p. Musí být použity techniky přístupu ke spektru a zmírnění rušení s účinkem dle norem.
Aplikace Radarové hladinoměry (SRD)
Úsek 57 – 64 GHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03
Oprávnění VO-R/10 čl. 6
Doplňující informace Vyzářený výkon max. 43 dBm e.i.r.p. (platí uvnitř uzavřené nádrže). Musí být použity techniky přístupu ke spektru a zmírnění rušení s účinkem dle norem. Pásmo lze využívat pouze v kovových nebo železobetonových nádržích nebo v podobných konstrukcích vyrobených z materiálu se srovnatelným útlumem.