Detail kmitočtového pásma

Pásmo 57 – 58,2 GHz

Poznámky k celému pásmu 5.547
Část PVRS PV-P/3
Služba Družicového průzkumu Země (pasivní)
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Aplikace Pasivní čidla (na družicích)
Služba Pevná
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Aplikace Širokopásmový přenos dat
Úsek 57 – 66 GHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, 2009/381/ES
Oprávnění VO-R/12
Doplňující informace Zařízení krátkého dosahu k provozu širokopásmových systémů pro přenos dat.
Aplikace Pevné spoje bod-bod
Doplňující informace V souladu s 5.547 k dispozici pro aplikace s velkou hustotou přenosů. Úsek 57–57,1 GHz je ochranný úsek. Trvalé vysílání není povoleno. Pouze dočasné spoje. Úsek 57,1–58,9 GHz je v souladu s doporučením CEPT/ECC/REC (09)01 určen pro využití pevnými spoji typu bod-bod. Detailní podmínky viz PVRS.
Budoucnost Budoucí využívání pásem v České republice bude odpovídat návrhům na harmonizované využití pásma evropskými zeměmi.
Služba Mezidružicová
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Poznámka 5.556A
Doplňující informace V souladu s 5.556A nesmí spektrální výkonová hustota působená jedinou stanicí za všech podmínek a pro všechny modulační metody v kterékoliv výšce od 0 do 1 000 km nad povrchem Země pro všechny úhly dopadu překročit –147 dB (W/m2/100 MHz).
Služba Pohyblivá
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Poznámka 5.558
Aplikace Letecké aplikace
Doplňující informace V souladu s 5.558 mohou být provozovány stanice letecké pohyblivé služby, pokud nebudou působit škodlivou interferenci mezidružicové službě. V souladu s 5.43 tato letecká pohyblivá služba nemůže nárokovat ochranu před škodlivou interferencí působenou jinými službami, jimž je toto pásmo přiděleno.
Služba Kosmického výzkumu (pasivní)
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Aplikace Pasivní čidla (na družicích)
Aplikace Nespecifikované SRD
Úsek 57 – 64 GHz
Oprávnění VO-R/10 čl. 3
Doplňující informace Max. e.i.r.p. 100 mW, vysílací výkon 10 dBm a spektrální hustota výkonu 13 dBm/MHz e.i.r.p.
Aplikace Radarové hladinoměry (SRD)
Úsek 57 – 64 GHz
Oprávnění VO-R/10 čl. 6
Doplňující informace Vyzářený výkon max. 35 dBm/50 MHz špičkový e.i.r.p. a -2 dBm/MHz střední e.i.r.p. Musí být použity techniky přístupu ke spektru a zmírnění rušení s účinkem dle norem.
Aplikace Radarové hladinoměry (SRD)
Úsek 57 – 64 GHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03
Oprávnění VO-R/10 čl. 6
Doplňující informace Vyzářený výkon max. 43 dBm e.i.r.p. (platí uvnitř uzavřené nádrže). Musí být použity techniky přístupu ke spektru a zmírnění rušení s účinkem dle norem. Pásmo lze využívat pouze v kovových nebo železobetonových nádržích nebo v podobných konstrukcích vyrobených z materiálu se srovnatelným útlumem.