Detail kmitočtového pásma

Pásmo 56,9 – 57 GHz

Poznámky k celému pásmu 5.547
Část PVRS PV-P/3
Služba Družicového průzkumu Země (pasivní)
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Služba Pevná
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Doplňující informace V souladu s poznámkou Řádu 5.547 je pásmo k dispozici pro pevné spoje s vysokou hustotou stanic. Pásmo není dosud využíváno.
Budoucnost (1) Podmínky využití pásma 55,78–57 GHz budou stanoveny v případě zájmu o využívání a předpokládá se uspořádání dle doporučení ITU-R a doporučení CEPT. V úseku 55,78–56,26 GHz bude v souladu s poznámkou Řádu 5.557A za účelem ochrany stanic ve službě družicového průzkumu Země (pasivní) maximální spektrální výkonová hustota dodávaná do antény stanice omezena na –26 dB (W/MHz). (2) Budoucí využívání pásem v České republice bude odpovídat návrhům na harmonizované využití pásma evropskými zeměmi. (3) Úřad zváží možnost využívání pásem dle článku 5 odstavce 4, poznámka: viz PV-P/3/02.2010-2, na základě všeobecného oprávnění k využívání rádiových kmitočtů.
Služba Pohyblivá
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Poznámka 5.558
Doplňující informace V pohyblivé službě mohou být v souladu s poznámkou Řádu 5.558 v pásmu 55,78–58,2 GHz provozovány stanice letecké pohyblivé služby, pokud nebudou působit škodlivou interferenci mezidružicové službě. V souladu s ustanovením Řádu 5.43 tato letecká pohyblivá služba nemůže nárokovat ochranu před škodlivou interferencí působenou jinými službami, jimž je toto pásmo přiděleno.
Služba Kosmického výzkumu (pasivní)
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně