Detail kmitočtového pásma

Pásmo 5 570 – 5 650 MHz

Poznámky k celému pásmu 5.452
Část PVRS PV-P/24
Služba Pohyblivá kromě letecké pohyblivé
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Poznámky 5.446A, 5.450A
Aplikace Širokopásmový přenos dat
Úsek 5 470 – 5 725 MHz
Oprávnění VO-R/12
Doplňující informace Využívání musí v souladu s poznámkou Řádu 5.446A splnit podmínky stanovené rezolucí 229 Řádu. Stanice nesmí v souladu s poznámkou Řádu 5.450A požadovat ochranu před službami rádiového určování. Služby rádiového určování nesmějí požadovat, aby pohyblivá služba dodržovala přísnější kritéria ochrany založená na systémových charakteristikách a na kritériích rušení než ta, která jsou uvedena v doporučení ITU M.1638. Vyzářený výkon 1 W střední e.i.r.p., maximální spektrální hustota e.i.r.p. 50 mW/MHz (střední spektrální hustota v libovolném úseku širokém 1 MHz). Stanice musí být vybaveny automatickou regulaci výkonu, která průměrně poskytuje činitel potlačení rušení alespoň 3 dB oproti maximálnímu povolenému výstupníu výkonu. Není-li automatická regulace výkonu použita, snižuje se maximální povolený stření e.i.r.p. a odpovídající mez střední hustoty e.i.r.p. o 3 dB. Musí být použity techniky přístupu ke spektru a zmírnění rušení s účinkem dle norem. Technologie potlačení rušení musí vyrovnávat pravděpodobnost výběru konkrétního kanálu ze všech dostupných kanálů, aby se v průměru zajistilo rovnoměrné rozprostření zátěže spektra a aby byl zajištěn provoz slučitelný se systémy rádiového určování.