Detail kmitočtového pásma

Pásmo 5 570 – 5 650 MHz

Poznámky k celému pásmu 5.452
Část PVRS PV-P/24
Služba Pohyblivá kromě letecké pohyblivé
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Poznámky 5.446A, 5.450A
Aplikace Širokopásmový přenos dat
Úsek 5 470 – 5 725 MHz
Oprávnění VO-R/12
Doplňující informace Využívání musí v souladu s 5.446A splnit podmínky stanovené rezolucí 229 Řádu. Stanice nesmí v souladu s 5.450A požadovat ochranu před službami rádiového určování. Služby rádiového určování nesmějí požadovat, aby pohyblivá služba dodržovala přísnější kritéria ochrany založená na systémových charakteristikách a na kritériích rušení než ta, která jsou uvedena v doporučení ITU M.1638. Vyzářený výkon 1 W střední e.i.r.p., maximální spektrální hustota e.i.r.p. 50 mW/MHz (střední spektrální hustota v libovolném úseku širokém 1 MHz). Stanice musí být vybaveny automatickou regulaci výkonu, která průměrně poskytuje činitel potlačení rušení alespoň 3 dB oproti maximálnímu povolenému výstupnímu výkonu. Není-li automatická regulace výkonu použita, snižuje se maximální povolený stření e.i.r.p. a odpovídající mez střední hustoty e.i.r.p. o 3 dB. Musí být použity techniky přístupu ke spektru a zmírnění rušení s účinkem dle norem. Technologie potlačení rušení musí vyrovnávat pravděpodobnost výběru konkrétního kanálu ze všech dostupných kanálů, aby se v průměru zajistilo rovnoměrné rozprostření zátěže spektra a aby byl zajištěn provoz slučitelný se systémy rádiového určování.
Služba Radiolokační
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Rovnoprávně
Civilní užití Rovnoprávně
Poznámka 5.450B
Aplikace Meteo radary
Úsek 5 645 MHz
Doplňující informace Meteorologický radar Skalky u Protivanova (Morava) k monitorování srážkové oblačnosti.
Aplikace Meteo radary
Úsek 5 630 MHz
Doplňující informace Meteorologický radar Brdy (Střední Čechy) k monitorování srážkové oblačnosti.
Doplňující informace Rovnoprávné sdílení s necivilním využitím. Pozemní a palubní radary pro sledování počasí od 5600 MHz. V souladu s poznámkou Řádu 5.450B nesmí stanice v radiolokační službě, s výjimkou radarů v pásmu 5600–5650 MHz umístěných na zemi a využívaných k meteorologickým účelům, působit škodlivé rušení radarovým systémům v námořní radionavigační službě ani požadovat před nimi ochranu. Úsek 5600 MHz až 5650 MHz lze v souladu s poznámkou Řádu 5.452 využívat pozemními radiolokátory pro meteorologické účely rovnoprávně se stanicemi námořní radionavigační služby.
Služba Námořní radionavigační
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Doplňující informace Služba nemá využití. Využití se neplánuje.
Aplikace Necivilní využití
Doplňující informace Necivilní využití rovnoprávně.
Aplikace Radary GPR/WPR (SRD)
Úsek 5 000 – 6 000 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, CEPT/ECC/DEC(06)08
Oprávnění VO-R/10 čl. 6
Doplňující informace Max. spektrální hustota e.i.r.p. -51,3 dBm/MHz, max. špičkový vyzářený výkon -30 dBm/MHz e.i.r.p.
Aplikace Radarové hladinoměry (SRD)
Úsek 4 500 – 7 000 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03
Oprávnění VO-R/10 čl. 6
Doplňující informace Vyzářený výkon je max. +24 dBm e.i.r.p., platí pro uzavřené kovové nebo železobetonové nádrže nebo podobné konstrukce vyrobené z materiálů se srovnatelným útlumem, musí být použity techniky přístupu ke spektru a zmírnění rušení.