Detail kmitočtového pásma

Pásmo 526,5 – 1 300 kHz

Část PVRS PV-P/27
Služba Rozhlasová
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Aplikace Rozhlas AM
Úsek 639 kHz
Harmonizace Kmitočtový plán Ženeva 75
Doplňující informace Český rozhlas ČRo 2 + 6, Praha - Liblice, 2 x 750 kW, Ostrava - Svinov, 30 kW
Aplikace Rozhlas AM
Úsek 954 kHz
Harmonizace Kmitočtový plán Ženeva 75
Doplňující informace Český rozhlas ČRo 2 + 6, České Budějovice - Husova kolonie, 30 kW, Brno - Dobrochov, 200 kW
Aplikace Rozhlas AM
Úsek 1 062 kHz
Harmonizace Kmitočtový plán Ženeva 75
Doplňující informace Country Radio, Praha - Zbraslav, 20 kW
Aplikace Rozhlas AM
Harmonizace Kmitočtový plán Ženeva 75
Služba Letecká radionavigační
Druh přidělení Podružná
Necivilní užití Podružně
Civilní užití Přednostně
Doplňující informace Sdílení s podružným necivilním využití
Aplikace Necivilní využití
Doplňující informace Necivilní využití podružně.
Aplikace RFID (SRD)
Úsek 400 – 600 kHz
Oprávnění VO-R/10 čl. 11
Doplňující informace Intenzita magnetického pole -8 dBμA/m ve vzdálenosti 10 m.
Aplikace SRD pro telematiku
Úsek 984 – 7 484 kHz
Oprávnění VO-R/10 čl. 4
Doplňující informace Vyzářený výkon 9 dBμA/m ve vzdálenosti 10 m. Železniční zařízení systému EUROBALISE. Vysílání pouze po příjmu signálu z vlaku.
Aplikace SRD s indukční smyčkou
Harmonizace 2010/368/EU, CEPT/ERC/REC 70-03
Oprávnění VO-R/10 čl. 9
Doplňující informace Intenzita magnetického pole max –5 dBμA/m ve vzdálenosti 10 m.
Aplikace Veterinární implantáty (SRD)
Úsek 315 – 600 kHz
Harmonizace 2010/368/EU, CEPT/ERC/REC 70-03
Oprávnění VO-R/10 čl. 12
Doplňující informace Intenzita magnetického pole -5 dBμA/m /10m, klíčovací poměr max 10%.