Detail kmitočtového pásma

Pásmo 5 255 – 5 350 MHz

Poznámky k celému pásmu 5.448A
Část PVRS PV-P/24
Služba Družicového průzkumu Země (aktivní)
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Doplňující informace V souladu s 5.448A nesmí služba požadovat ochranu před radiolokační službou. Ustanovení Řádu 5.43A zde neplatí.
Služba Pohyblivá kromě letecké pohyblivé
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Poznámky 5.446A, 5.447F
Aplikace Širokopásmový přenos dat (jen uvnitř budov)
Harmonizace 2007/90/ES, CEPT/ECC/DEC/(04)08
Oprávnění VO-R/12
Doplňující informace V souladu s 5.446A musí splnit podmínky stanovené rezolucí 229 Řádu. Stanice nesmí v souladu s 5.447F požadovat ochranu před radiolokační službou, službou družicového průzkumu Země (aktivní) a ani před službou kosmického výzkumu (aktivní). Tyto služby nesmějí požadovat po pohyblivé službě přísnější kritéria ochrany založená na systémových charakteristikách a na kritériích rušení než ta, která jsou uvedena v doporučeních ITU M.1638 a RS.1632. Vyzářený výkon 200 mW střední e.i.r.p., maximální spektrální hustota e.i.r.p. 10 mW/MHz (střední spektrální hustota v libovolném úseku širokém 1 MHz), pouze pro použití uvnitř budovy nebo na místech podobných, například v letadle, kde stínění poskytne potřebný útlum.
Služba Radiolokační
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Přednostně
Civilní užití Nevyužívá
Doplňující informace Pozemní a palubní radary pro sledování počasí. Necivilní využití.
Služba Kosmického výzkumu (aktivní)
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Doplňující informace Služba nesmí v souladu s 5.448A požadovat ochranu před radiolokační službou. Ustanovení Řádu 5.43A zde neplatí.
Aplikace Necivilní využití
Doplňující informace Necivilní využití rovnoprávně.
Aplikace Radary GPR/WPR (SRD)
Úsek 5 000 – 6 000 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, CEPT/ECC/DEC(06)08
Oprávnění VO-R/10 čl. 6
Doplňující informace Max. spektrální hustota e.i.r.p. -51,3 dBm/MHz, max. špičkový vyzářený výkon -30 dBm/MHz e.i.r.p.
Aplikace Radarové hladinoměry (SRD)
Úsek 4 500 – 7 000 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03
Oprávnění VO-R/10 čl. 6
Doplňující informace Vyzářený výkon je max. +24 dBm e.i.r.p., platí pro uzavřené kovové nebo železobetonové nádrže nebo podobné konstrukce vyrobené z materiálů se srovnatelným útlumem, musí být použity techniky přístupu ke spektru a zmírnění rušení.