Detail kmitočtového pásma

Pásmo 5 150 – 5 250 MHz

Poznámky k celému pásmu 5.446, 5.446C, 5.447B, 5.447C
Část PVRS PV-P/24
Služba Letecká radionavigační
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Rovnoprávně
Civilní užití Rovnoprávně
Aplikace MLS
Služba Družicová pevná (vzestupný směr)
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Poznámka 5.447A
Aplikace Pozemské stanice družicové pevné služby
Doplňující informace Přidělení je v souladu s poznámkou Řádu 5.447A omezeno na modulační spoje negeostacionárních soustav družicové pohyblivé služby a podléhá koordinaci podle ustanovení Řádu 9.11A.
Služba Pohyblivá kromě letecké pohyblivé
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Poznámky 5.446A, 5.446B
Aplikace Širokopásmový přenos dat (jen uvnitř budov)
Harmonizace 2007/90/ES, CEPT/ECC/DEC/(04)08
Oprávnění VO-R/12
Doplňující informace V souladu s 5.446A musí splnit podmínky stanovené rezolucí 229 Řádu. Stanice nesmí v souladu s 5.446B požadovat ochranu před pozemskými stanicemi v družicové pevné službě. Ve vztahu k pozemským stanicím družicové pevné služby se neuplatňuje ustanovení 5.43A. Vyzářený výkon 200 mW střední e.i.r.p., maximální spektrální hustota e.i.r.p. 10 mW/MHz (střední spektrální hustota v libovolném úseku širokém 1 MHz). Pouze pro použití uvnitř budovy nebo na místech podobných, například v letadle, kde stínění poskytne potřebný útlum.
Aplikace Necivilní využití
Doplňující informace Necivilní využití rovnoprávně.
Aplikace Letecká telemetrie
Doplňující informace Letecká pohyblivá přednostně v souladu s 5.446C. V souladu s 5.446C pouze letecká telemetrie z letadlových stanic.
Aplikace Radary GPR/WPR (SRD)
Úsek 5 000 – 6 000 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, CEPT/ECC/DEC(06)08
Oprávnění VO-R/10 čl. 6
Doplňující informace Max. spektrální hustota e.i.r.p. -51,3 dBm/MHz, max. špičkový vyzářený výkon -30 dBm/MHz e.i.r.p.
Aplikace Radarové hladinoměry (SRD)
Úsek 4 500 – 7 000 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03
Oprávnění VO-R/10 čl. 6
Doplňující informace Vyzářený výkon je max. +24 dBm e.i.r.p., platí pro uzavřené kovové nebo železobetonové nádrže nebo podobné konstrukce vyrobené z materiálů se srovnatelným útlumem, musí být použity techniky přístupu ke spektru a zmírnění rušení.
Doplňující informace Navíc v souladu s 5.446 podružně družicová rádiového určování (sestupný směr). Využití možné jen v souladu s 5.446.
Doplňující informace Detailní podmínky využívání úseku 5150–5216 MHz družicovou pevnou službou (sestupný směr) viz PVRS.