Detail kmitočtového pásma

Pásmo 470 – 645 MHz

Poznámky k celému pásmu 5.149, 5.291A, 5.311A, 5.296
Část PVRS PV-P/10
Služba Rozhlasová
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Aplikace DVB-T
Úsek 590 – 598 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace V. TV pásmo, kanál 36. Skupinová přidělení KVA-05, OLO-01
Aplikace DVB-T
Úsek 582 – 590 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace V. TV pásmo, kanál 35. Skupinová přidělení KVA-02, VYS-04
Aplikace DVB-T
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace 470-582 MHz - IV. TV pásmo, kanály 21-34. Digitální zemské televizní a rozhlasové vysílání.
Budoucnost (1) V geografických oblastech, kde se budou vyskytovat úseky spektra nevyužívané systémy v rozhlasové službě, se v budoucnu předpokládá jejich využití inteligentními komunikačními systémy. Zavádění takových systémů pro komerční využití bude možné po přijetí evropských harmonizovaných podmínek. (2) Je očekáván další rozvoj technologií s vyšší spektrální účinností přispívajících k úspoře rádiového spektra. (3) O budoucím přednostním přidělení úseku 694–790 MHz službě pozemní pohyblivé informuje článek 6 odst. 4 (poznámka: detaily viz PV-P/10/08.2012-11). (4) V návaznosti na rozhodnutí o budoucím využití pásma 694-790 MHz pro mobilní sítě rozhodne Úřad o způsobu autorizace, jakým bude umožněno využívání volných rádiových kmitočtů po přijetí tohoto rozhodnutí.
Aplikace DVB-T
Úsek 556 – 574 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace IV. TV pásmo, kanál 33. Skupinová přidělení UST-01, VYS-05, ZLI-05
Aplikace DVB-T
Úsek 598 – 606 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace V. TV pásmo, kanál 37. Skupinová přidělení MOS-01, PHA-04
Aplikace DVB-T
Úsek 606 – 614 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace V. TV pásmo, kanál 38. Skupinová přidělení KHR-01, KVA-01
Aplikace DVB-T
Úsek 638 – 646 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace V. TV pásmo, kanál 42. Skupinová přidělení PHA-02, VYS-02, ZLI-02
Aplikace DVB-T
Úsek 630 – 638 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace V. TV pásmo, kanál 41. Skupinová přidělení STC-01N, STC-01S, ZLI-04A
Aplikace DVB-T
Úsek 622 – 630 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace V. TV pásmo, kanál 40. Skupinová přidělení JMO-04, KHR-02.
Aplikace DVB-T
Úsek 614 – 622 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace V. TV pásmo, kanál 39. Skupinová přidělení JCE-01, PAR-01
Aplikace DVB-T
Úsek 558 – 566 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace IV. TV pásmo, kanál 32. Skupinová přidělení JCE-03, PAR-03
Aplikace DVB-T
Úsek 574 – 582 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace IV. TV pásmo, kanál 34. Skupinová přidělení PAR-02, PLZ-03
Aplikace DVB-T
Úsek 494 – 502 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace IV. TV pásmo, kanál 24. Skupinová přidělení PAR-04, PLZ-04
Aplikace DVB-T
Úsek 550 – 558 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace IV. TV pásmo, kanál 31. Skupinová přidělení LIB-01, PLZ-01, OLO-05
Aplikace DVB-T
Úsek 478 – 486 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace IV. TV pásmo, kanál 22. Skupinová přidělení JCE-06, KHR-06, ZLI-01
Aplikace DVB-T
Úsek 470 – 478 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace IV. TV pásmo, kanál 21. Skupinová přidělení PAR-05, UST-05.
Aplikace DVB-T
Úsek 502 – 510 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace IV. TV pásmo, kanál 25. Skupinová přidělení JCE-04, ZLI-03
Aplikace DVB-T
Úsek 486 – 494 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace IV. TV pásmo, kanál 23. Skupinová přidělení STC-05N, STC-05S
Aplikace DVB-T
Úsek 510 – 518 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace IV. TV pásmo, kanál 26. Skupinová přidělení JMO-03, KVA-04, LIB-04
Aplikace DVB-T
Úsek 542 – 550 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace IV. TV pásmo, kanál 30. Skupinové přidělení VYS-03
Aplikace DVB-T
Úsek 534 – 542 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace IV. TV pásmo, kanál 29. Skupinové přidělení JMO-01
Aplikace DVB-T
Úsek 526 – 534 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace IV. TV pásmo, kanál 28. Skupinová přidělení LIB-06, MOS-02, VYS-01
Aplikace DVB-T
Úsek 518 – 526 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace IV. TV pásmo, kanál 27. Skupinová přidělení MOS-06, PAR-06
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace V. TV pásmo, kanál 47. Skupinová přidělení JMO-05, PHA-01
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace V. TV pásmo, kanál 48. Skupinová přidělení MOS-03, PLZ-02
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace V. TV pásmo, kanál 46. Skupinová přidělení JMO-02, PHA-03
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace V. TV pásmo, kanál 43. Skupinové přidělení LIB-02
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace V. TV pásmo, kanál 44. Skupinová přidělení OLO-03, STC-04N, STC-04S
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace V. TV pásmo, kanál 45. Skupinová přidělení KHR-04, KVA-06, MOS-04, ZLI-04B