Detail kmitočtového pásma

Pásmo 432 – 438 MHz

Poznámky k celému pásmu 5.138
Část PVRS PV-P/15
Služba Amatérská
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Aplikace Amatérské vysílání
Doplňující informace Provoz amatérské a družicové amatérské služby se řídí zvláštním právním předpisem.
Služba Družicová amatérská
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Poznámka 5.282
Aplikace Družicové amatérské vysílání
Doplňující informace Družicová amatérská služba může v souladu s poznámkou 5.282 Řádu využívat úsek 435 – 438 MHz s podmínkou, že nebude působit škodlivé rušení ostatním službám. Zároveň si ochranu před rušením od ostatních služeb nesmí nárokovat. V souladu s ustanovením Řádu musí být každé škodlivé rušení způsobené vysíláním kosmické stanice družicové amatérské služby okamžitě odstraněno. Provoz amatérské a družicové amatérské služby se řídí zvláštním právním předpisem.
Služba Radiolokační
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Podružně
Civilní užití Přednostně
Aplikace Radiolokace (civilní)
Doplňující informace V civilním využití lze provozovat radary se syntetickou aperturou pro mapování zemského povrhu a podzemních vod (až do hloubky 20 m). Radary mohou být umístěny na palubách letadel.
Služba Družicového průzkumu Země (aktivní)
Druh přidělení Podružná
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Poznámka 5.279A
Aplikace Aktivní čidla (na družicích)
Služba Pozemní pohyblivá
Druh přidělení Podružná
Necivilní užití Podružně
Civilní užití Přednostně
Aplikace ISM
Úsek 433,05 – 434,79 MHz
Doplňující informace Platí 5.138. Úsek lze využívat pro průmyslové, vědecké a lékařské účely (ISM). Rušení, které vzniká provozem aplikací ISM, musí být omezeno na minimum.
Aplikace Necivilní využití
Doplňující informace Necivilní využití podružně.
Aplikace Nespecifikované SRD
Úsek 433,05 – 434,79 MHz
Oprávnění VO-R/10 čl. 3
Doplňující informace Úsek 433,05 – 434,79 MHz lze využívat nespecifikovanými zařízeními krátkého dosahu (SRD).
Aplikace Radary GPR/WPR (SRD)
Úsek 230 – 1 000 MHz
Oprávnění VO-R/10 čl. 6
Doplňující informace Ultraširokopásmové radary k zobrazení struktury zdí a zemského povrchu (GPR/WPR). Max. spektrální hustota e.i.r.p. -60 dBm/MHz, max. špičkový vyzářený výkon -37,5 dBm/120 kHz (e.r.p.)