Detail kmitočtového pásma

Pásmo 420 – 430 MHz

Část PVRS PV-P/15
Aplikace Pevné spoje
Úsek 424,25 – 425 MHz
Doplňující informace Pevné duplexní nízkokapacitní spoje bod-bod koordinovaně s pohyblivou službou, v souladu s EU7, kanálová rozteč 50 kHz, duplex 10 MHz. Vnitrostátní a mezinárodní koordinaci těchto pevných spojů provádí Úřad. V souladu s harmonizačním záměrem na využití pásma není provoz stanic pevné služby dále rozvíjen. V případě potřeby umístit simplexní pevný spoj je preferováno pásmo 406,2 – 410 MHz při dodržení plánovacích podmínek platných pro pohyblivou službu.