Detail kmitočtového pásma

Pásmo 420 – 430 MHz

Část PVRS PV-P/15
Služba Pevná
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Aplikace Pevné spoje
Úsek 424,25 – 425 MHz
Doplňující informace Pevné duplexní nízkokapacitní spoje bod-bod koordinovaně s pohyblivou službou, v souladu s EU7, kanálová rozteč 50 kHz, duplex 10 MHz. Vnitrostátní a mezinárodní koordinaci těchto pevných spojů provádí Úřad.
Aplikace Pevné spoje
Doplňující informace Pevné spoje. ECA službu neuvádí. Pevné spoje v souladu s EU7 koordinovaně s pohyblivou službou. (1) V souladu s harmonizačním záměrem na využití pásma není provoz stanic pevné služby dále rozvíjen, změny stávajících a zavádění nových spojů lze provádět pouze v případech uvedených dále s uplatněním plánovacích parametrů pohyblivé sítě podle článku 7, odstavce 22. (2) V případě potřeby umístit simplexní pevný spoj je preferováno pásmo 406,2 – 410 MHz při dodržení plánovacích podmínek platných pro pohyblivou službu.
Budoucnost Rozvoj pevné služby v pásmu 380 – 470 MHz se nepředpokládá